Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic

Dobro došli na internet prezentaciju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. U 21. vijeku, internet prezentacija je jedan od načina da se približimo svojim korisnicima, pacijentima, saradnicima i partnerima.

Svi zaposleni u Zavodu ispunjavaju misiju Zavoda odnosno teže da kroz proces sveobuhvatne medicinske rehabilitacije omoguće kvalitetniji život i unaprijede zdravlje ljudi.

Naša vizija je da budemo lider na stručnom, naučnom i edukativnom planu kao vodeća ustanova za medicinsku rehabilitaciju u kojoj se primjenjuju savremeni klinički pristupi u okviru medicine zasnovane na dokazima.

Naša je obaveza i zadovoljstvo da budemo na raspolaganju onima koji nas trebaju.


S poštovanjem,
Direktor
Prim. dr Goran Talić, specijalista ortopedije sa traumatologijom

Vijesti

Posjeta turističkih subjekata Opštine Laktaši

22.07.2016.

Na poziv Opštine Laktaši, Zavod “Dr Miroslav Zotović”  uključio se u projekat “Unapređenje integralne turističke ponude opštine Laktaši” s obzirom da se Odjeljenje u Slatini nalazi na području Opštine Laktaši. Na jednom od sastanaka svi učesnici u projektu su pozvani u radnu posjetu Zavodu i Odjeljenju u Slatini.

U srijedu, 20. jula 2016. godine, predstavnici  Opštine Laktaši, Turističke organizacije, Kaldera Boutique Hotela i Hotela “Vila Viktorija”, kao učesnici navedenog projekta, posjetili su Zavod “Dr Miroslav Zotović” i Odjeljenje u Slatini. Tim povodom imali su priliku da čuju nešto više o nastanku i razvoju Zavoda, da obiđu Službu za proizvodnju, nabavku i aplikaciju orotpedskih pomagala, Centar za hiperbaričnu medicinu te sve kabinete u kojima se provodi dijagnostika.

Na lokaciji u Slatini, pored smještajnih kapaciteta i terapijskih blokova,  imali su priliku da vide peloidna kupatila, bazen sa termomineralnom vodom i wellness centar koji su kod prisutnih ostavili najveći utisak. Takođe, posebno interesovanje je izazvao aparat za izokinetiku (testiranje mišićne jačine, snage i izdržljivosti).

Cilj ove posjete je da se učesnici projekta upoznaju sa uslugama koje Zavod može da pruži potencijalnim turistima/klijentima koje bi projekat mogao da privuče na prostore Opštine Laktaši, ali i kompletne regije.

Prezentacija novih kolica za djecu

18.07.2016.

Na inicijativu stručnog tima Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, firma OTTOBOCK ADRIA d.o.o. iz Sarajeva je osiguranicima Fonda ponudila kvalitetna dječija neurološka kolica ARIEL i kolica posebno prilagođena za djecu RACER EVO. U Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ je 15.07. 2016., održana i prezentacija novih tipova kolica.

Navedena dječija invalidska kolica su dostupna u tri veličine, a uz njih dolazi sva dodatna oprema – abdukcioni klin, podesivi naslon za leđa, bočne i prsne pelote, naslon za glavu, sigurnosni pojas i sl. Prezentaciji kolica  su prisustvovali ljekari,  fizio i radni terapeuti sa Dječijeg odjeljenja te ortopedski tehničari.

Kolica će se na nalog Fonda zdravstvenog osiguranja distribuisati preko Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ jer je za propisivanje i aplikaciju kolica potreban prošireni stručni tim koji u Republici Srpskoj funkcioniše jedino u Zavodu. Sljedeći korak ka boljoj dostupnosti adekvatnih pomagala je uspostavljanje testirnice za invalidska kolica gdje bi se jednom mjestu našla kolica svih vrsta i veličina kako bi prije samog propisivanja pomagala za kretanje i stručni tim i porodica djeteta zajednički mogli procijenti koja kolica najbolje odgovaraju djetetovim razvojnim i drugim potrebama.

Donacija dječijem odjeljenju Zavoda

07.07.2016.

U ponedjeljak, 04. jula 2016. godine, predstavnici Sparkasse bank – filijala Banjaluka, posjetili su dječije odjeljene Zavoda za fzikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ i tom prilikom uručili donaciju u iznosu od 1000,00 KM namjenjenu ovom odjeljenju.

Zavodu, koji stalno radi na unapređenju kvaliteta u pružanju usluga pacijentima, od velikog je značaja ova donacija koja, osim svoje nominalne vrijednosti, ima veliku vrijednost u tome što pokazuje da se u zajednici prepoznaje značaj rada sa djecom sa invaliditetom i njihovog osposobljavanja.

Radni terapeuti Zavoda na Kongresu u Irskoj

05.07.2016.

U periodu od 15. – 19.6.2016. godine u Galway-u, Irska održan je 1. COTEC-ENOTHE kongres kome su prisustvovali  radni terapeuti Zavoda Lidija Slunjski Tišma i Dijana Laštro sa poster prezentacijom “COPM introduction into occupational therapy practice at Institute for physical medicine and rehabilitation Dr M.Zotovic Banjaluka”. Na kongresu se okupilo više od 1000 radnih terapeuta iz 45 zemalja Evrope i svijeta koji rade u oblasti rehabilitacije, obrazovanja, istraživanja i sl. Posebno zadovoljstvo je bilo upoznati jedno od najvećih imena iz oblasti radne terapije, Kanađanku Mary Law.

Sljedeći kongres će se održati u Pragu 14.-18.10.2020.

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ priprema planinare za pohod na Kavkaz

23.06.2016.

Da je Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ vrhunska i priznata zdravstvena baza, prepoznali su i članovi Planinarsko-alpinističkog kluba „SUMMIT“ koji su Zavodu ukazali povjerenje da ih pripremi za sljedeći veliki poduhvat.

Planinari se za pohod na najviši vrh Evrope Elbrus (na Kavkazu), na koji kreću 10. jula,  pripremaju u Slatini gdje će im se uraditi izokinetičko testiranje, te jačanje mišića na izokinetičkom sistemu BIODEX 4 PRO.

Član PAK-a Miroslav Trivić je izjavio da, pošto se radi o vrlo ekstremnim uslovima veoma je važno da planinari, u toku trenažnog procesa, prate razvoj kondicije i stanje tijela i da mu je drago da  imaju Zavod koji će da im pomogne u tome.

Kabinet za izokinetiku u Slatini počeo je sa radom 2012. godine. Za rad u Kabinetu su edukovani fizijatri i fizioterapeuti koji provode izokinetičko testiranje i trening.

Prema riječima fizijatra-balneologa dr Dragane Janković, aparat za izokinetiku je izokinetički dinamometar nove generacije, jedinstven u zemlji,  koji istovremeno omogućava dijagnostiku i liječenje. Ovo je vrhunski aparat za mjerenje mišićne sposobnosti (jačine, snage, izdržljivosti) većine mišićnih grupa svake osobe (uzimajući u obzir dob, pol, tjelesnu visinu i težinu, funkcionalne zahtjeve), a rezultati tih mjerenja omogućavaju da se nađeni deficiti planski, stručno i uspješno otklone.

Ono što je posebno značajno za planinare PAK „SUMMIT“ je činjenica da se aparat za izokinetiku preporučuje prvenstveno sportistima (aktivnim i rekreativcima) jer trening određenih mišićnih grupa ima značajnu ulogu u prevenciji povreda. Takođe, kod povreda omogućava maksimalno brz oporavak i raniji povratak sportskim aktivnostima.

NAGRADA ZA NAJBOLJU ZDRAVSTVENU USTANOVU

21.06.2016.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banjaluka dobitnik je prestižne nagrade „Kapetan Miša Anastasijević“ u kategoriji – NAJBOLJA  ZDRAVSTVENA USTANOVA, za izuzetan doprinos razvoju preduzetničkog i društvenog stvaralaštava na području regije Banjaluka, Republike Srpske i BiH. Ovo ugledno priznanje dodijeljeno je  na osnovu sljedećih kriterijuma: poslovnost, tržišna pozicija, konkurentnost, održivi razvoj, društvena i korporativna odgovornost, moralne i etičke vrijednosti. „Medija Invent“ i Univerzitet u Novom Sadu pokrovitelji su svečanosti koja je održana sinoć u Narodnom pozorištu RS u Banjaluci

Na svečanoj dodjeli priznanja organizatori su upriličili promociju projekta „Put ka vrhu“ koji ima za cilj afirmaciju preduzetništva i izgradnju i jačanje prosperiteta te unapređenje prekogranične saradnje.

Svi dobitnici priznanja biće predstavljeni u monografiji „Put ka vrhu“ za Republiku Srpsku, enciklopedijskom izdanju na srpskom i engleskom jeziku.

Novi bolnički kreveti u Zavodu

17.06.2016.

U cilju unaprjeđenja kvaliteta zdravstvene usluge u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ je postavljeno 80 novih bolničkih kreveta, a u narednih nekoliko mjeseci biće zamijenjeni svi dotrajali bolnički kreveti na lokacija Zavoda u Trapistima.

Sredstva za nabavku kreveta su obezbjeđena od strane Fonda zdravstvenog osiguranja RS u svrhu unaprjeđenja usluge za pacijente, a nabavka medicinske opreme i namještaja je jedan od najdirektnijih načina da se doprinese većem zadovoljstvu pacijenta koji se u Zavodu liječe stacionarno.

U Zavodu se velika pažnja posvećuje unaprjeđenju kvaliteta usluge, a o tome govori i činjenica da je j Zavod jedna od sertifikovanih zdravstvenih ustanova što potvrđuje opredjeljenjie za praćenje svjetskih  standarda u pružanju zdravstvene usluge.

Obnavljanje bolničkih kreveta će zdravstvenu uslugu učiniti pristupačnijom za teže pokretne pacijente jer moderni bolnički kreveti omogućavaju pacijentima podešavanje visine, nagiba uzglavlja i pored udobnosti povećavaju njihov nivo samostalnosti što je svakako cilj rehabilitacionog procesa.

Pored toga, novi kreveti će značajno olakšati posao medicinskom osoblju, a posebno će doprinijeti unaprjeđenju sestrinske njege.

Proslava „male” mature u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“

10.06.2016.

Povodom završetka osnovne škole učenika Marinka Kasapovića koji je u toku školovanja boravio u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ upriličena je proslava male mature i oproštajna zabava za Marinka.

Djeca sa poteškoćama u razvoju koja borave u Zavodu uključena su u program nastave u OŠ „Borisav Stanković“, a njihov habiltacioni i rehabilitacioni tretman provodi se u Zavodu.

Marinkovu Zabavu ove godine su uveličali Ministar prosvjete i kulture dr Dane Malešević koji je istakao značaj inkluzije za svu djecu i napore koje Ministarstvo prosvjete i kulture ulaže da ovaj proces da što bolje rezultate.

Svojim prisustvom ali i mnogobrojnim poklonima, malog maturanta i negovu porodicu su obradovali i Načelnice Odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Banja Luka gđa. Ljubinka Dragojević i predstavnici mnogih drugih institucija i nevladinih organizacija.

Posjeta South Bank University iz Londona Zavodu “Dr Miroslav Zotović”

06.06.2016.

U sklopu THET projekta 1. – 3. juna 2016. godine u  Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr M.Zotović“ Banja Luka, boravile su predstavnice South Bank Univerziteta iz Londona, voditelji prvog i drugog ciklusa studijskog programa radne terapije gđa. Janet Parker i gđa. Anne Marie Langan. Cilj projekta je da se dobije uvid u pružanje radnoterapijskih usluga na nivou Zavoda i daju proporuke za unaprjeđenje istih kroz formalno i neformalno obrazovanje. Tokom trodnevnog boravka sa radnim  terapeutima I fizijatrima Odjeljenja II i III razgovaralo se o radnoterapeutskom procesu u smislu procjene, postavljanja ciljeva, planiranju i sprovođenju tretmana, biopsihosocijalnom modelu, ICF klasifikaciji itd. U petak  su posjetile Odjeljenje V na lokacija Slatina.

Zavod i Slatina predstavljeni na VII Regionalnom Forumu zdravstvene, Wellness i SPA industrije

26.05.2016.

VII Regionalni Forum Zdravstvene, Wellness i SPA industrije održan je 24.05.2016. godine, u hotelu “Crowne Plaza” u Beogradu, u organizaciji Klastera zdravstvenog, wellness i SPA turizma Srbije, a uz podršku CEI (Centralne Evropske Inicijative). Forum je okupio predstavnike 11 zemalja: Austrije, Italije, Mađarske, Hrvatske, BiH, Slovenije, Bugarske, Rumunije, Crne Gore, Makedonije i Srbije.

Predavači na forumu bili su vrhunski profesionalci i eksperti iz oblasti zdravstvenog, wellness i SPA turizma kao što su: Nataša Ranitović, predsednica Klastera zdravstvenog, wellness i spa turizma Srbije, Massimo Giovanetti, menadžer marketinga i prodaje Termi Montekatini (Italija), Christoph Tschaikner, samostalni konsultant za marketing, specijalista za marketing u turizmu (Austrija), Peđa Filipović, osnivač Wellness akademije “Peđa Filipović”, Boštjan Koren, voditelj prodaje & marketinga Terme Čatež (Slovenija) i brojni drugi.

Kao predstavnice Zavoda “Dr Miroslav Zotović” i Banje Slatina, na Forumu su učestvovale Prim. dr Dragana Janković, specijalista fizijatar-balneoklimatolog i Sandra Kojadinović, stručna saradnica za odnose s javnošću. Dr Janković je predstavila prirodna blaga Banje Slatina – termomineralnu vodu i pelod, način na koji Slatina funkcioniše, koje sve usluge pruža i kojim profesionalcima i uslugama raspolaže.

Pored predstavnica Zavoda, iz BiH na Forumu su učestvovali i predstavnici Turističke organizacije grada Banjaluka. Direktor TOBL-a, gospodin Ostoja Barašin govorio je o promociji, trenutnom stanju, razvoju i perspektivama zdravstvenog, wellness i spa turizma u BIH.

VII Regionalni CEI Forum omogućio je umrežavanje i razmenu znanja i iskustava, koji su bazirana na najboljim primerima iz prakse i inovacijama u turizmu u zemljama  CEI regiona.

“Javna spirometrija” akcija za sve građane

17.05.2016.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana astme, pulmološki tim Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u saradnji sa kompanijom Providanas u danas 17. maja 2016.  periodu od 11 do 14 časova u dvorištu Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ organizovao je akciju „Javna spirometrija“.

Akcija je namjenjena svima građanima, a posebno onim koji imaju sumnju ili evidentirane pulmološke probleme, kojima će se besplatno raditi pokazne dijagnostičke spirometrije. 

Cilj akcije je promocija zdravlja i podizanje svjesti ljudi i edukacija o astmi – teškoj i ozbiljnoj bolesti u koje, u svijetu, boluje preko 300 miliona ljudi, a stručnjaci upozoravaju na porast broja oboljelih u poslednjoj deceniji.

Pulmološki tim Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ već treću godinu uspješno provodi pulmološku rehabilitaciju koja, pored drugih vidova terapije, pozitivno utiče na kvalitet života pulmoloških pacijenata i njihovog fizičkog stanja. Dosadašnja iskustva su pokazala da pulmološka rehabilitacija poboljšava fizičke sposobnosti pacijenta, smanjuje osjećaj gušenja, smanjuje broj egzacerbacija osnovne bolesti i broj hospitalizacija kao i bitno poboljšava kvalitet života.

U okviru pulmološke rehabilitacije se posebna vrijednost pridaje edukaciji pacijenata koja obuhvata HOPB školu, školu astme, školu za pacijente sa alergijskim bolestima.

Radna posjeta fiziterapeuta iz Beograda

12.05.2016.

Fizioterapeuti iz  Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ iz Beograda danas su bili u uzvraćenoj radnoj posjeti Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ iz Banjaluke, u cilju jačanja dosadašnje saradnje sa kolegama. Fizioterapeuti iz dvije ustanove koje nose zajedničko ime dr Miroslava Zotovića imali su priliku da razmjene iskustva u radu i bolje se upoznaju kao i da razgovaraju o načinima stručnog usavršavanja. Glavna fizioterapeutkinja banjalučkog Zavoda Bogdana Mraković gostima je prezentovala način i organizaciju rada i usluge koje pacijentima pruža naša ustanova. Ovaj radni skup su pozdravili i direktor Prim. Dr Goran Talić i pomoćnica direktora za medicinske poslove dr Snježana Novaković Bursać.


« Prethodne novosti


Copyright © 2009, Zavod za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju dr Miroslav Zotovic
Prava i uslovi korišćenja | Impressum | Kontakt | Mapa sajta
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
+387 51 348 444 ; kontakt@zotovicbl.com ; www.zotovicbl.com