Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic

Dobro došli na internet prezentaciju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. U 21. vijeku, internet prezentacija je jedan od načina da se približimo svojim korisnicima, pacijentima, saradnicima i partnerima.

Svi zaposleni u Zavodu ispunjavaju misiju Zavoda odnosno teže da kroz proces sveobuhvatne medicinske rehabilitacije omoguće kvalitetniji život i unaprijede zdravlje ljudi.

Naša vizija je da budemo lider na stručnom, naučnom i edukativnom planu kao vodeća ustanova za medicinsku rehabilitaciju u kojoj se primjenjuju savremeni klinički pristupi u okviru medicine zasnovane na dokazima.

Naša je obaveza i zadovoljstvo da budemo na raspolaganju onima koji nas trebaju.


S poštovanjem,
Direktor
Prim. dr Goran Talić, specijalista ortopedije sa traumatologijom

Vijesti

22.06.2015.

Dana 16.06.2015. godine u saradnji sa Udruženjem amputiraca “UDAS” održana je grupa za podršku pacijentima sa Odeljenja IV.

Grupa se održava jednom mjesečno, a  po potrebi i dva puta uz prisustvo socijalnog radnika sa odeljenja.

Cilj ove saradnje je povezivanje sa nevladinim sektorom, kako bi pacijenti pri povratku u zajednicu imali podršku od nevladinog sektora i  dobili korisne informacije.

Posjeta Opšte bolnice Murska Sobota Zavodu „Dr Miroslav Zotović“

22.06.2015.

U petak, 19.06.2015. godine ljekari i medicinske sestre Opšte bolnice Murska Sobota iz Slovenije bili su u posjeti Zavodu „Dr Miroslav Zotović“.

Posjeta je organizovana sa ciljem razmjene iskustava osoblja OB Murska Sobota i Centra za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana.

Tokom posjete, organizovan je obilazak i upoznavanje sa radom Zavoda „Dr Miroslav Zotović“, nakon čega se razgovaralo o eventualnoj budućoj saradnji ove dvije ustanove.

Posjeta Konjičkom klubu „Paddock“ Barlovci, Banja Luka

22.06.2015.

Pacijenti  Zavoda “Dr Miroslav Zotović” su 18. 06. ove godine posjetili Konjički klub „Paddock“ koji se nalazi u Barlovcima, Banja Luka.

U Zavodu se redovno provode aktivnosti u cilju unapređenja socijalizacije i reintegracije pacijenata.

Posjeti su prisustvovali pacijenti sa dva Odjeljenja Zavoda (Odjeljenje II, Odsjek B i Odjeljenje IV).

Ovaj izlet je imao poseban značaj za jednu pacijenticu koja se prije pogoršanja zdravstvenog stanja intenzivno bavila jahanjem, te je nakon dvije godine prvi put zajahala.

Pratnju pacijentima je činio multidisciplinarni tim Zavoda (ljekar, medicinski tehničar, radni terapeut, psiholog i socijalne radnice).

Donacija Hemofarma d.o.o.

18.06.2015.

Povodom dugogodišnje saradnje i želje da se ta saradnja i dalje razvija i učvršćuje, Hemofarm d.o.o. je u srijedu, 17.06.2015. godine donirao Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ 250 komada PVC prekrivača za krevete.

Zavodu, koji stalno radi na unapređenju kvaliteta u pružanju usluga pacijentima, od velikog je značaja ova donacija koja će omogućiti kvalitetniji rad kako za pacijente tako i za osoblje u ambulantama i terapijskim prostorima Zavoda.

18.06.2015.

\”Intervju prim.dr Goran Talić, direktor Zavoda \”Dr Miroslav Zotović\”

Canadian Occupational Performance Measure u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”

16.06.2015.

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ prvi u BiH je stekao pravo da svi radni terapeuti Zavoda mogu koristiti jedan od najpopularnijih radnoterapijskih testova. Takođe nedavno se započelo sa prevođenjem priručnika i online edukacijom glavnih i nadzornih a zatim i svih ostalih RT Zavoda.

Canadaian Occupational Performance Measure (COPM) je individualizovani mjerni instrument koji koristi polustrukturisani intervju da bi definisao probleme u izvođenju okupacija koje su važne osobi. Ovo pruža osnovu za postavljanje terapijskih ciljeva u cilju mjerenja ishoda intervencije a koje je klijent naveo tokom intervjua.

COPM  podržava vrhunsku, prema klijentu orjentisanu praksu, zasnovanu na okupacijama. COPM je individualizovan mjerni instrument dizajniran da detektuje promjene u klijentovoj percepciji izvođenja okupacija tokom vremena.

Prije 25 godina COPM tim je razvio ovaj jedinstveni, klijentu usmjeren, mjerni instrument u radnoj terapiji. Po prvi put je objavljen 1991.godine  i u početku je dizajniran kao praktični instrument za RT koji koriste Canadian Model of Occupational Performance.

Poslije 2007., model se mijenja u Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) koji pokazuje da je izvođenje okupacija rezultat intereakcije između osobe, okoline i okupacije

Ovaj mjerni instrument se koristi u 40 zemalja i preveden je na 36 jezika a od ove godine i na srpski.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite u posjeti Zavodu povodom sticanja statusa sertifikovane ustanove

12.06.2015.

Ministar zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić  juče je posjetio Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” i direktoru Zavoda  dr Goranu Taliću uručio rješenje kojim je ova ustanova stekla status sertifikovane ustanove.

Na prijedlog Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite (ASKVA), Ministarstvo zdravlјa i socijalne zaštite izdalo je Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ rješenje o sticanju statusa sertifikovane ustanove na period od četiri godine.

Proces sertifikacije u ovoj zdravstvenoj ustanovi započeo je u novembru 2014. godine i trajao do marta 2015. godine kada su ocjenjivači Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite proveli završno ocjenjivanje i konstatovali da su u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ ispunjeni svi definisani sertifikacioni standardi.

XV Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem – Vrnjačka Banja

27.05.2015.

U periodu od 21. do 24. maja 2015. godine u Vrnjačkoj Banji održan je XV Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, pod nazivom „Rehabilitacija prema potrebama pacijenta“.

Iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr M. Zotović“ na Kongresu je učestvovalo 16 ljekara koji su kroz poster ili usmene prezentacije predstavljali oblasti kojima se Zavod bavi: od dijagnostike, dječije rehabilitacije, rehabilitacije odraslih, balneologije, neurorehabilitacije, reumatologije, posttraumatske i protetičke rehabilitacije.

Posebno je značajno spomenuti da su ljekari iz Zavoda držali i dva uvodna predavanja i to Dr Đurđica Stevanović Papić u okviru sesije „Inovacije i dileme u dječijoj rehabilitaciji“ i Prof. dr Gordana Stefanovski u okviru sesije posvećene balneologiji.

9. Radionica o dijabetesu i komplikacijama – Berlin 20-24 maj 2015

27.05.2015.

U organizaciji kompanije Berlin-Chemie Menarini d.o.o. Sarajevo, od 20. do 24.05. u Berlinu tradicionalno je održana 9. Radionica o dijabetesu i komplikacijama kojoj su ispred Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ prisustvovali dr Jelena Nikolić Pucar, dr Dragana Bojinović Rodić i mr ph. Gordana Ljubojević i održali usmene prezentacije.

Predavanja su bila organizovana u tri sesije. U drugoj sesiji prikazani su originalni naučni radovi i izvještaji sa kongresa, gdje su svoja predavanja imale i dr Dragana Bojinović Rodić – Efikasnost alfa lipoinske kiseline i fizikalne terapije kod pacijenta sa dijabetesnom polineuropatijom te dr Jelena Nikolić Pucar izvještaj iz „Train the Foot Trainer (TtFT) Program“. Mr ph. Gordana Ljubojević je rad Alfa-lipoinska kiselina iz perspektive bolničkog farmaceuta, izlagala u trećoj sesiji, u okviru koje su predstavljeni stručni radovi. Predstavljeni radovi oslikavaju multidisciplinarni pristup rada u Zavodu.

Ovo je sedmo učešće Zavoda na radionici koje je u potpunosti podržano od strane Berlin-Chemie Menarini d.o.o. Sarajevo.

Posjeta Human Study e.V Zavodu “Dr Miroslav Zotović”

27.05.2015.

Obzirom na veliki interes za program školovanja Kategorije II iz oblasti protetike i ortotike koji trenutno sprovode u jugoistočnoj Evropi, Human Study e.V, njemačka organizacija specijalizovana za obrazovanje iz protetike/ortotike je u utorak, 27.05. posjetila Zavod „Dr Miroslav Zotović“.

Tokom ove posjete razgovaralo se o eventualnoj saradnji između ove dvije ustanove a sve u cilju sveobuhvatne obuke ortotičara/protetičara.

Human Study program obrazovanja na nivou Kategorije II je akreditovan od strane ISPO na maksimalan period od 5 godina i sprovodi se u službenoj saradnji sa ISPO kao garantom kvaliteta obrazovanja. Obrazovni studij traje dvije i po godine i ima pet semestara (protetika donjih ekstremiteta, ortotika donjih ekstremiteta, ortotika gornjih ekstremiteta, protetika gornjih ekstremiteta i ortotika trupa). Studenti koji uspješno završe studij dobijaju međunarodno priznati certifikat ISPO kategorije II.

Fizikalna terapija u liječenju cistične fibroze

27.05.2015.

U Sarajevu je tokom vikenda 23-24.05.2015. godine održano predavanje na temu Fizikalna terapija u liječenju cistične fibroze. Predavanje je organizovalo Udruženje za cističnu fibrozu Zehra Kalajdžić iz Sarajeva u saradnji sa Pedijatrijskom klinikom Jezero-Sarajevo i Svjetskim udruženjem za cističnu fibrozu. U subotu 23.05.2015. održano je predavanje namjenjeno roditeljima oboljele djece, dok je u nedjelju 24.05.2015. predavanje predviđeno za medicinsko osoblje koje je profesionalno vezano za rad sa ovom kategorijom. Predavači su bili Louise Lannefors PhD, fizioterapeut iz CF centra pri Ringhospitalet Copenhagen University Hospital, Danska i Maria Cecilia Rodriguez Hortal, fizioterapeut iz CF centra Stockholm-Švedska. Predavanju su prisustvovala 3 fizioterapeuta, edukovana u oblasti pulmološke rehabilitacije, i jedan ljekar iz naše ustanove.

Glavna tema predavanje bila je svakako fizikalna terapija, kao jedan od modaliteta u liječenju cistične fibroze, ali se ponovio značaj i ostalih aspekata liječenja, poput medikamentozne terapije, pravilne ishrane, psihosocijalnog prikaza bolesti. Jedna od tema je bila i inhalatorna terapija te pravilna upotreba iste. Najveći akcenat se stavio na značaj čišćenja disajnih puteva i metoda koje koristimo u te svrhe. Nakon predavanje slijedila je praktična prezentacija metoda o kojima se usmeno govorilo (Primjena PEP maske, HiPEP metode,…).

OBAVJEŠTENJE

26.05.2015.

Poštovani pacijenti,

Odlukom menadžmenta Zavoda se od petka, 29.05.2015. godine trajno van upotrebe stavlja objekat Ambulante fizikalne terapije koji se nalazi u gradu u Ulici Zdrave Korde.

Razlog zatvaranja su oštećenja infrastrukture i instalacija nastale zbog dotrajalosti i skorašnjih obilnih padavina.

U cilju zbrinjavanja pacijenata koji se trenutno nalaze na terapiji u ovoj ambulanti, otvara se druga smjena na lokaciji Zavoda u Trapistima gdje će raditi fizijatrijske ambulante i sve fizikalne terapije.

Vaš nadležni doktor i terapeut će zajedno sa vama razmotriti najbolji način provođenja dalje terapije.

Molimo Vas za razumijevanje, uz informaciju da menadžment Zavoda već radi na iznalaženju novog prostora u širem centru Banjaluke kako bismo sa uslugama bili dostupni svim pacijentima.

Iako će Zavod poslati zvanično obavještenje Domu zdravlja Banja Luka i kolegama, molimo Vas da ovu informaciju prenesete svojim porodičnim doktorima.

Takođe Vas molimo da se pri dolasku u Trapiste kad god je moguće koristite javnim prevozom zbog malog kapaciteta parkinga.

Zahvaljujemo na saradnji i razmijevanju.

Menadžment Zavoda


« Prethodne novosti


Copyright © 2009, Zavod za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju dr Miroslav Zotovic
Prava i uslovi korišćenja | Impressum | Kontakt | Mapa sajta
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
+387 51 348 444 ; kontakt@zotovicbl.com ; www.zotovicbl.com