Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic

Dobro došli na internet prezentaciju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. U 21. vijeku, internet prezentacija je jedan od načina da se približimo svojim korisnicima, pacijentima, saradnicima i partnerima.

Svi zaposleni u Zavodu ispunjavaju misiju Zavoda odnosno teže da kroz proces sveobuhvatne medicinske rehabilitacije omoguće kvalitetniji život i unaprijede zdravlje ljudi.

Naša vizija je da budemo lider na stručnom, naučnom i edukativnom planu kao vodeća ustanova za medicinsku rehabilitaciju u kojoj se primjenjuju savremeni klinički pristupi u okviru medicine zasnovane na dokazima.

Naša je obaveza i zadovoljstvo da budemo na raspolaganju onima koji nas trebaju.


S poštovanjem,
Direktor
Prim. dr Goran Talić, specijalista ortopedije sa traumatologijom

Vijesti

8. septembar – Međunarodni dan fizioterapeuta

28.08.2015.

Udruženje fizioterapeuta Republike Srpske treću godinu obilježava Međunarodni dan fizioterapeuta 08. septembra.

Obilježavanje Međunarodnog dana fizioterapeuta započeto je 2013. godine u Banja Luci, obilježavan je i 2014. godine, te se nastoji da obilježavanje postane tradicija na koju će Udruženje biti ponosno. Ove godine prvi put će se organizovati i u drugim gradovima Republike Srpske.

U Banja Luci, Međunarodni dan fizioterapeuta 08.09. će se obilježavati aktivnostima koje će trajati tri dana, u periodu od 06-08.09.2015. godine. Planirano je da budu obuhvaćene sve kategorije građana, od onih najmlađih, preko radno aktivnog stanovništva, pa sve do gerijatrijske populacije.

Danijel Šarić u posjeti djeci Zavoda “dr Miroslav Zotović”

14.07.2015.

Danijel Šarić, golman Rukometnog kluba Barselona, bio je danas u posjeti djeci na Dječijem odjeljenju Zavoda “Dr Miroslav Zotović”.

Poznati rukometaš je vrijeme druženja sa djecom iskoristio da im ukaže na značaj pravilne ishrane i bavljenja sportom radi postizanja vrhunskih rezultata.

Djeca su poželjela sreću Danijelu na Olimpijskim igrama 2016 za koje se ovaj sportista sprema kao golman rukometne reprezentacije Katara.

Posjeta Zdravstvenog veleučilišta iz Zagreba

13.07.2015.

U petak, 10.07.2015. godine Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ posjetili su predavači sa Zdravstvenog veleučilišta iz Zagreba, Odsjek radne terapije.

Nakon prezentacije glavnih i nadzornih terapeuta o radnoj terapiji u Zavodu upriličen je obilazak Zavoda, nakon čega je održan sastanak sa predstavnicima Visoke medicinske škole iz Prijedora.

Na sastanku se razgovaralo o budućoj zajedničkoj saradnji ovih ustanova i rađena je korekcija nastavnog plana i programa za prve dvije godine studijskog programa radne terapije.

Saradnja podrazumijeva angažovanje predavača sa Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, kao i radnih terapeuta Zavoda, koji će biti uključeni u sprovođenje praktične nastave na ovom studijskom programu.

22.06.2015.

Dana 16.06.2015. godine u saradnji sa Udruženjem amputiraca “UDAS” održana je grupa za podršku pacijentima sa Odeljenja IV.

Grupa se održava jednom mjesečno, a  po potrebi i dva puta uz prisustvo socijalnog radnika sa odeljenja.

Cilj ove saradnje je povezivanje sa nevladinim sektorom, kako bi pacijenti pri povratku u zajednicu imali podršku od nevladinog sektora i  dobili korisne informacije.

Posjeta Opšte bolnice Murska Sobota Zavodu „Dr Miroslav Zotović“

22.06.2015.

U petak, 19.06.2015. godine ljekari i medicinske sestre Opšte bolnice Murska Sobota iz Slovenije bili su u posjeti Zavodu „Dr Miroslav Zotović“.

Posjeta je organizovana sa ciljem razmjene iskustava osoblja OB Murska Sobota i Centra za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana.

Tokom posjete, organizovan je obilazak i upoznavanje sa radom Zavoda „Dr Miroslav Zotović“, nakon čega se razgovaralo o eventualnoj budućoj saradnji ove dvije ustanove.

Posjeta Konjičkom klubu „Paddock“ Barlovci, Banja Luka

22.06.2015.

Pacijenti  Zavoda “Dr Miroslav Zotović” su 18. 06. ove godine posjetili Konjički klub „Paddock“ koji se nalazi u Barlovcima, Banja Luka.

U Zavodu se redovno provode aktivnosti u cilju unapređenja socijalizacije i reintegracije pacijenata.

Posjeti su prisustvovali pacijenti sa dva Odjeljenja Zavoda (Odjeljenje II, Odsjek B i Odjeljenje IV).

Ovaj izlet je imao poseban značaj za jednu pacijenticu koja se prije pogoršanja zdravstvenog stanja intenzivno bavila jahanjem, te je nakon dvije godine prvi put zajahala.

Pratnju pacijentima je činio multidisciplinarni tim Zavoda (ljekar, medicinski tehničar, radni terapeut, psiholog i socijalne radnice).

Donacija Hemofarma d.o.o.

18.06.2015.

Povodom dugogodišnje saradnje i želje da se ta saradnja i dalje razvija i učvršćuje, Hemofarm d.o.o. je u srijedu, 17.06.2015. godine donirao Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ 250 komada PVC prekrivača za krevete.

Zavodu, koji stalno radi na unapređenju kvaliteta u pružanju usluga pacijentima, od velikog je značaja ova donacija koja će omogućiti kvalitetniji rad kako za pacijente tako i za osoblje u ambulantama i terapijskim prostorima Zavoda.

18.06.2015.

\”Intervju prim.dr Goran Talić, direktor Zavoda \”Dr Miroslav Zotović\”

Canadian Occupational Performance Measure u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”

16.06.2015.

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ prvi u BiH je stekao pravo da svi radni terapeuti Zavoda mogu koristiti jedan od najpopularnijih radnoterapijskih testova. Takođe nedavno se započelo sa prevođenjem priručnika i online edukacijom glavnih i nadzornih a zatim i svih ostalih RT Zavoda.

Canadaian Occupational Performance Measure (COPM) je individualizovani mjerni instrument koji koristi polustrukturisani intervju da bi definisao probleme u izvođenju okupacija koje su važne osobi. Ovo pruža osnovu za postavljanje terapijskih ciljeva u cilju mjerenja ishoda intervencije a koje je klijent naveo tokom intervjua.

COPM  podržava vrhunsku, prema klijentu orjentisanu praksu, zasnovanu na okupacijama. COPM je individualizovan mjerni instrument dizajniran da detektuje promjene u klijentovoj percepciji izvođenja okupacija tokom vremena.

Prije 25 godina COPM tim je razvio ovaj jedinstveni, klijentu usmjeren, mjerni instrument u radnoj terapiji. Po prvi put je objavljen 1991.godine  i u početku je dizajniran kao praktični instrument za RT koji koriste Canadian Model of Occupational Performance.

Poslije 2007., model se mijenja u Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) koji pokazuje da je izvođenje okupacija rezultat intereakcije između osobe, okoline i okupacije

Ovaj mjerni instrument se koristi u 40 zemalja i preveden je na 36 jezika a od ove godine i na srpski.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite u posjeti Zavodu povodom sticanja statusa sertifikovane ustanove

12.06.2015.

Ministar zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić  juče je posjetio Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” i direktoru Zavoda  dr Goranu Taliću uručio rješenje kojim je ova ustanova stekla status sertifikovane ustanove.

Na prijedlog Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite (ASKVA), Ministarstvo zdravlјa i socijalne zaštite izdalo je Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ rješenje o sticanju statusa sertifikovane ustanove na period od četiri godine.

Proces sertifikacije u ovoj zdravstvenoj ustanovi započeo je u novembru 2014. godine i trajao do marta 2015. godine kada su ocjenjivači Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite proveli završno ocjenjivanje i konstatovali da su u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ ispunjeni svi definisani sertifikacioni standardi.

XV Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem – Vrnjačka Banja

27.05.2015.

U periodu od 21. do 24. maja 2015. godine u Vrnjačkoj Banji održan je XV Kongres fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, pod nazivom „Rehabilitacija prema potrebama pacijenta“.

Iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr M. Zotović“ na Kongresu je učestvovalo 16 ljekara koji su kroz poster ili usmene prezentacije predstavljali oblasti kojima se Zavod bavi: od dijagnostike, dječije rehabilitacije, rehabilitacije odraslih, balneologije, neurorehabilitacije, reumatologije, posttraumatske i protetičke rehabilitacije.

Posebno je značajno spomenuti da su ljekari iz Zavoda držali i dva uvodna predavanja i to Dr Đurđica Stevanović Papić u okviru sesije „Inovacije i dileme u dječijoj rehabilitaciji“ i Prof. dr Gordana Stefanovski u okviru sesije posvećene balneologiji.

9. Radionica o dijabetesu i komplikacijama – Berlin 20-24 maj 2015

27.05.2015.

U organizaciji kompanije Berlin-Chemie Menarini d.o.o. Sarajevo, od 20. do 24.05. u Berlinu tradicionalno je održana 9. Radionica o dijabetesu i komplikacijama kojoj su ispred Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ prisustvovali dr Jelena Nikolić Pucar, dr Dragana Bojinović Rodić i mr ph. Gordana Ljubojević i održali usmene prezentacije.

Predavanja su bila organizovana u tri sesije. U drugoj sesiji prikazani su originalni naučni radovi i izvještaji sa kongresa, gdje su svoja predavanja imale i dr Dragana Bojinović Rodić – Efikasnost alfa lipoinske kiseline i fizikalne terapije kod pacijenta sa dijabetesnom polineuropatijom te dr Jelena Nikolić Pucar izvještaj iz „Train the Foot Trainer (TtFT) Program“. Mr ph. Gordana Ljubojević je rad Alfa-lipoinska kiselina iz perspektive bolničkog farmaceuta, izlagala u trećoj sesiji, u okviru koje su predstavljeni stručni radovi. Predstavljeni radovi oslikavaju multidisciplinarni pristup rada u Zavodu.

Ovo je sedmo učešće Zavoda na radionici koje je u potpunosti podržano od strane Berlin-Chemie Menarini d.o.o. Sarajevo.


« Prethodne novosti


Copyright © 2009, Zavod za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju dr Miroslav Zotovic
Prava i uslovi korišćenja | Impressum | Kontakt | Mapa sajta
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
+387 51 348 444 ; kontakt@zotovicbl.com ; www.zotovicbl.com