Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic

Dobro došli na internet prezentaciju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. U 21. vijeku, internet prezentacija je jedan od načina da se približimo svojim korisnicima, pacijentima, saradnicima i partnerima.

Svi zaposleni u Zavodu ispunjavaju misiju Zavoda odnosno teže da kroz proces sveobuhvatne medicinske rehabilitacije omoguće kvalitetniji život i unaprijede zdravlje ljudi.

Naša vizija je da budemo lider na stručnom, naučnom i edukativnom planu kao vodeća ustanova za medicinsku rehabilitaciju u kojoj se primjenjuju savremeni klinički pristupi u okviru medicine zasnovane na dokazima.

Naša je obaveza i zadovoljstvo da budemo na raspolaganju onima koji nas trebaju.


S poštovanjem,
Direktor
Prim. dr Goran Talić, specijalista ortopedije sa traumatologijom

Vijesti

Na sastanku u Dubrovniku potvrđen uspjeh Radne grupe za dijabetesno stopalo Zavoda

22.04.2016.

Predstavnici Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ i članovi Radne grupe za dijabetesno stopalo dr Snježana Novaković Bursać, dr Aleksandar Gajić,  i medicinska sestra Tatjana Ivanković Zrnić, u četvrtak 21.04.2016. u Dubrovniku su se sastali sa predsjednicom Svjetske radne grupe za dijabetesno stopalo (IWGDF) dr Kristien van Acker  te članovima Odbora IWGDF prof. Vilma Urbančić Rovan, Neil Baker i Zulfiqarlai Abbas.

Cilj sastanka bio je upoznavanje Međunarodne radne grupe za dijabetesno stopalo sa aktivnostima Radne grupe za dijabetesno stopalo Zavoda i predstavljenje prevoda „Smjernica za prevenciju i liječenje komplikacija na stopalu u sklopu dijabetesa: razvoj i globalni konsenzus zasnovan na dokazima“ na srpski jezik koji je urađen na inicijativu i uz zalaganje članova Radne grupe za dijabetesno stopalo Zavoda.

Prema riječima dr Snježane Novaković Bursać, pomoćnice direktora za medicinska pitanja „Ovo je prvi prevod Smjernica iz 2015. godine na bilo koji jezik u svijetu i predstavnici Svjetske radne grupe za dijabetesno stopalo  su oduševljeni radom Radne grupe  Zavoda, a posebno prevodom smjernica koji će omogućiti njihovu lakšu primjenu za sve koji se bave problemom dijabetesnog stopala u regionu.“

Vaskršnji izlet u Slatini

20.04.2016.

Povodom vaskršnjih praznika koji slijede, u utorak 19. aprila u Slatini je organizovan izlet za najmlađe pacijente koji borave na Dječijem odjeljenju Zavoda. Ni oblačno i prohladno vrijeme nije spriječilo djecu da druženje započnu vani, uz razne fizičke aktivnosti. Nakon ručka, u okviru priredbe koju pripremaju i izvode mališani, na red je došlo tradicionalno bojenje i ukrašavanje jaja. Uloženo je dostra truda i strpljenja, a kretivne maske i ukrašena jaja predstavljali su pravili izazov za žiri, koji je trebao da odluči pobjednika. Pobjednici ovih i ostalih disciplina kao što su pjevanje, ples sa balonom, najjače jaje i najbrže pojedena šampita nagrađeni su medaljama i velikim aplauzom. Druženje se završilo uz pjesmu i ples, a osmijesi na licima djece govorili su o dobroj i uspješnoj zabavi u Slatini.

Predstavljanje Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ u SAD-u

19.04.2016.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka 19. aprila 2016. godine predstavljen je u Sjedinjenim Američkim Državama, na Virginia Commonwealth University u Ričmondu, u okviru  Programa Hubert Humphrey stipendije.

Zavod kao ustanovu koja je lider u regionu kao i rad velikog broja multidisciplinarnih timova koji rade u Zavodu, publici je predstavila dr Nataša Tomić, ističući raznovrsnost multidisciplinarnih timova koji iz godine u godinu pružaju sve raznovrsnije dijagnostičke i terapijske usluge.

Još jednom je potvrđeno da je  Zavod “Dr Miroslav  Zotović” lider u svim oblastima fizikalne medicine i rehabilitacije djece i odraslih, ortopedske hirurgije, proizvodnje ortopedskih pomagala,  baromedicine i tretmana hroničnih rana.

Publika na Virginia Commonwealth University je mogla čuti i da Zavod nove usluge  usvaja i pruža  na osnovu potreba stanovništva, medicine zasnovane na dokazima i međunarodno priznatim smjernicama.

Podaci o broju pacijenata, raznovrsnosti usluga, edukaciji doktora ali i drugih članova tima, uz fotografije iz Zavoda su još jednom potvrdile da Zavod po procesima rada i opremi ne zaostaje za svijetom.

Prisutnima je pojašnjeno da je Zavod među rijetkim zdravstvenim ustanovama koje su zadovoljile nacionalne standarde za kvalitet i sigurnost usluga i da planira postići i međunarodnu akreditaciju.

Pitanja prisutnih su bila usmjerena ka mogućnostima liječenja i rehabilitacije većeg broja pacijenata iz regiona i šire.

U diskusiji je potvrđeno da se među potencijalima za dalji razvoj Zavoda sigurno nalazi i zdravstveni turizam jer su na jednom mjestu dostupne kvalitetne usluge ortopedske hirurgije, rehabilitacije, protetike i druge, a cijene istih su  konkurentne. Isto tako, veliki broj pacijenata i povezanost timova Zavoda sa zajednicom, omogućuju međunarodnu saradnju u oblasti istraživačkih, edukativnih, inovativnih i drugih razvojnih projekata što će sigurno biti jedna od strateških ciljeva razvoja Zavoda u narednom periodu.

Održan Simpozijum “Savremeni pristup dijagnostici i terapiji dijabetesnog stopala”

04.04.2016.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka je, u subotu 02. aprila 2016. godine, bio domaćin Simpozijuma “Savremeni pristup dijagnostici i terapiji dijabetesnog stopala”. Organizatori pomenutog Simpozijuma bili su Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske i Udruženje fizijatara Republike Srpske.

Cilj ovog Simpozijuma, koji je bodovan od strane Komore doktora medicine, bilo  je učvršćivanje saradnje imeđu specijalista koji se bave prevencijiom, liječenjem i rehabilitacijom komplikacija dijabetesa.

Svoje radove su  prezentovali ljekari endokrinolozi i dijabetolozi UKC RS  te pet ljekara i jedna medicinska sestra Zavoda. Teme o kojima se govorilo veoma su značajne za prevenciju i liječenje komplikacija bolesti dijabetesa, a to su: Dijabetes i hronične komplikacije-mogućnosti preventivne intervencije, Dijabetička neuropatija-mogućnosti prevencije, Dijabetesno stopalo-periferna vaskularna bolest kao i Značaj fizikalne medicine i rehabilitacije u tretmanu dijabetičke polineuropatije, Periferna arterijska bolest kod pacijenata sa dijabetes melitusom, Kombinovani modalitet liječenja hroničnih rana u dijabetesu.

Takođe, održan je i okrugli sto pod nazivom Prevencija dijabetesnog stopala u Republici Srpskoj na kome su članovi Radne grupe za dijabetesno stopalo Zavoda predstavili svoja iskustva sa međunarodnog Treninga trenera za dijabetesno stopalo (3rd Train the Foot Trainer Course), održanog prošle godine u Sloveniji. Prisutnima je predstavljen  program Korak po korak čiji cilj je formiranje većeg broja edukovanih medicinskih timova za dijagnostiku, tretman i prevenciju komplikacija dijabetesnog stopala na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Takođe, prikazan je i prevod  vodiča pod nazivom “Smjernice Međunarodne radne grupe za dijabetesno stopalo (IWGDF) 2015 za prevenciju i liječenje komplikacija na stopalu u sklopu dijabetesa” koji je uradila Radna grupa za dijabetesno stopalo.

Na samom kraju, predsjednica Udruženja endokrinolog i dijabetologa RS, prof. dr Snježana Popović-Pejičić zahvalila se svima koji su se odazvali ovom Simpozijumu a posebno timu Zavoda na gostoprimstvu i prenesenom iskustvu.

Kao  bitan zaključak, usvojen je prijedlog prof. Pejičić da se Zavod “Dr Miroslav Zotović” kandiduje za referentnu ustanovu za liječenje i rehabilitaciju komplikacija bolesti dijabetesa, prevenstveno dijabetesnog stopala.

Radionica u Školi MUP-a

29.03.2016.

U utorak, 29. marta 2016. godine,  povodom obilježavanja dana policije Republike Srpske, fizioterapeuti i radni terapeuti iz Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ održali su kadetima Više škole unutrašnjih poslova RS edukativnu radionicu na temu “Pomoć osobama s invaliditetom”. Stručni tim od 6  fizioterapeuta i radnih terapeuta iz Zavoda, kadetima je omogućio da steknu znanja i vještine koje se odnose na prepoznavanje vrsta invaliditeta, postupanje sa  građanima koji imaju invaliditet, manipulisanje ortopedskim pomagalima i drugo.

Prva edukacija ovog tipa organizovana je 2013. godine u prostorijama Zavoda, a na  poziv Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a RS Zavod se ove, kao i prethodne godine, odazvao saradnji.

Takođe Zavod je izrazio spremnost da  se odazove i budućim akcijama koje za cilj imaju formiranje usluga koje će biti u službi svih građana.

Saradnja Zavoda “Dr Miroslav Zotović” i Zavoda za stomatologiju RS

18.03.2016.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana oralnog zdravlja u Zavodu “Dr Miroslav Zotović” danas, 18.3.2016. u 11:00 časova organizovano je predavanje za djecu i roditelje koji borave na Dječijem odjeljenju Zavoda “Dr Miroslav Zotović”.

Kako su istakli predstavici oba Zavoda, saradnja ove dvije ustanove je ključna u brizi za pacijente i preveniciji problema zdravlja usne duplje kod djece koja borave u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”.

Mr sc dr Dobrinka Dragić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije na Dječijem odjeljenju je istakla da je oralno zdravlje djece sa poteškoćama u razvoju predstavlja poseban izazov obzirom na različite terapijske tehnike i metode koje se provode tokom liječenja u Zavodu u okviru sveobuhvatnog terapijskog tretmana a koje podrazumijevaju oralnu kontrolu, stimulaciju žavakanja, gutanja i razvoj govora.

Predstavnici Zavoda za stomatologiju su dјеci оvоg оdјеlјеnjа uručili pоklоn pаkеte kојi sаdržе srеdstvа zа оdržаvаnjе оrаlnе higiјеnе ( čеtkicе zа zubе, pаstе, čaše za ispiranje, pјеščаnе sаtićе, uputstvа zа rоditеlје).

Dan otvorenih vrata za medije

17.03.2016.

U srijedu 16. marta 2016. godine, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ ugostio je predstavnike medijskih kuća koje prate rad ove ustanove. Kancelarija za odnose s javnošću organizovala je Dan otvorenih vrata za medije s ciljem nastavka dobre saradnje i međusobnog razumijevanja. Nakon dočeka, gosti su učestvovali u edukativnim radionicama, sa radnom terapijom za jedne i vježbama u sali sa fizioterapeutom za druge. Poslije razgibavanja i korisnih savjeta terapeuta, kratkom prezentacijom stručne saradnice za OSJ Zavoda podsjetile su goste, šta je to što Zavod pruža pacijentima i koliki je značaj sveobuhvatne usluge koje Zavod pruža. U dobrom raspoloženju i opuštenoj atmosferi druženje je nastavljeno uz zakusku i razgovor o izazovima sa kojima se i jedni i drugi susreću u svakodnevnom radu.

Pred kraj druženja, simbolične nagrade dobili su oni novinari koji su spontanim odabrom invalidska kolica kao mjesto za sjedenje pomogli da se razbiju predrasude. Kancelrija za OSJ zahvalila se na podršci  koju mediji pružaju Zavodu, te je dogovoren dalji nastavak  saradnje.

Radna posjeta Univerzitetskom kliničkom centru Ljubljana

16.03.2016.

Članovi Radne grupe za dijabetesno stopalo Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ 14. i 15. marta 2016. posjetili su ambulantu  za dijabetesno stopalo Univerzitetskog kliničkog centa u Ljubljani.

Posjeta je organizovana u okviru pripreme primjene „Train the foot trainer“ (TFT) programa u dogovoru sa doc. dr Vilma Urbančić, a sa ciljem upoznavanja praktične organizacije rada ambulante za dijabetesno stopalo. UKC Ljubljana je, na sastanku Međunarodne radne grupe za dijabetesno stopalo održanom na Bledu 2015. godine, određen je kao prvi centar za saradnju („twining“ centar) našem timu iz Zavoda u toku primjene TFT programa.

Tokom ove posjete ostvarena je saradnja između ustanove u cilju razmjene iskustava i unapređenju liječenja oboljelih od dijabetesa sa komplikacijom na stopalu.

Predavanje o ortopedskim pomagalima

09.03.2016.

U srijedu 9.marta 2016. u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”  održano je jedno u nizu predavanja o ortopedskim pomagalima koje  organizuje Služba za proizvodnju, nabavku i aplikaciju ortopedskih pomagala.

Predavanja su namijenjena ljekarima specijalizantima  s ciljem da se bolje upoznaju sa načinom proizvodnje ortopedskih pomagala kao i pomagalima koja su  dostupa na tržištu.

Tema današnjeg predavanja bila je “Vrste invalidskih kolica i ortoze kao gotov proizvod”, a specijalizanti su mogli vidjeti prezentaciju predstavnika jedne od najvećih evropskih kompanija za proizvodnju ortopedskih pomagala Otto Bock.

Međunarodni dan rijetkih bolesti

29.02.2016.

Zavod „Dr  Miroslav Zotović“ Banjaluka podržao je akciju „Zagrli za Ginisa, zagrli za rijetke“ , koja je pokrenuta na regionalnom nivou, a kod nas je incicirana od strane Saveza oboljelih za rijetke bolesti. Ova akcija organizovana je povodom Međunarodnog dana rijetkih bolesti, koji se obilježava 29. februara. Rijetke bolesti su najčešće hronične, degenerativne i smrtonosne bolesti, zbog čega je oboljelima značajno smanjen kvalitet života, pogotovo jer zavise od tuđe pomoći. Najveći broj oboljelih od rijetkih bolesti su nažalost djeca, čije djetinjstvo je umjesto igre i smijeha, obilježeno posjetama bolnicama i dugotrajnim liječenjem. Od 15. februara ove godine, na Odjeljenju V u Slatini smještena je porodica Gojić čije dvije djevojčice su oboljele od rijetke bolesti. Iako se radi o Odjelu na kojem borave odrasli pacijenti, zbog specifičnosti situacije, Zavod je omogućio da i roditelji i djevojčice dobiju adekvatnu njegu i na taj način dao značajnu podršku i doprinos razvoju svijesti o rijetkim oboljenjima.

Mulligan koncept u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”

15.02.2016.

Proteklog vikenda, od 12. do 14. februara 2016. godine, u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” održana je edukacija za fizioterapeute.

Edukaciju Primjena manuelne tehnike u fizioterapiji – Mulligan koncept organizovalo je Udruženje fizioterapeuta Republike Srpske uz podršku Zavoda “Dr Miroslav Zotović”. Predavač je bio Sakis Adamidis, sertifikovani Mulligan trener iz Grčke a edukaciju je pohađalo 18 fizioterapeuta.

Mulligan koncept je integrisana komponenta mnogih manuelnih terapijskih tehnika. Osnivač ove tehnike, Brian Mulligan, sedamdesetih godina razvio je ovaj koncept. Koncept se temelji na Kaltenborgovom principu o vraćanju fiziološke pokretljivosti u zglobu. Mulligan konceptom postižemo rezultate u tretmanu zglobova, izvanzglobnih struktura, njihove mobilnosti i funcije. Tretmani su pretežno usmjereni smanjenju bolnosti, pospješenju pokretljivosti i stabilnosti zglobova.

Pri izvođenju Mulligan koncepta terapeut se uvijek vodi pacijentovim bolom tako da svi pokreti i mobilizacije moraju biti u potpunosti bezbolne. Zbog toga je tehnika neinvanzivna i veoma primjenjiva kod najrazličitijih bolnih stanja sa malim brojem apsolutnih kontraindikacija.

Koncert Ansambla Zdravka Ćosića u Zavodu

01.02.2016.

Za pacijente Zavoda koji se nalaze na stacionarnom liječenju, 27. januara održan je humanitarni koncert Ansambla Zdravka Ćosića, sa kojim ustanova ima višegodišnju saradnju.

Pacijenti su u toku jednočasnovnog programa uživali u pjesmi, satiri, aforizmima i druženju. U prijatnoj atmosferi uz posluženo osvježenje, ugodno su proveli vrijeme i članovi porodica ili pratnje naših pacijenata.

Članovi Ansambla u Zavod dolaze, kako ističu, sa željom da pjesmom i rječju doprinesu ishodu liječenja i rehabilitacije pacijenata. Njihov entuzijazam kao i humanost koja ih krasi treba da bude podsjetnik za sve, kako i u teškim vremenima i okolnostima možemo oplemeniti srca onih kojima je to najpotrebnije. Melem za dušu u vidu muzike svakako uspješno nadopunjuje cjelokupni proces ozdravljenja.


« Prethodne novosti


Copyright © 2009, Zavod za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju dr Miroslav Zotovic
Prava i uslovi korišćenja | Impressum | Kontakt | Mapa sajta
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
+387 51 348 444 ; kontakt@zotovicbl.com ; www.zotovicbl.com