Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic

Dobro došli na internet prezentaciju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. U 21. vijeku, internet prezentacija je jedan od načina da se približimo svojim korisnicima, pacijentima, saradnicima i partnerima.

Svi zaposleni u Zavodu ispunjavaju misiju Zavoda odnosno teže da kroz proces sveobuhvatne medicinske rehabilitacije omoguće kvalitetniji život i unaprijede zdravlje ljudi.

Naša vizija je da budemo lider na stručnom, naučnom i edukativnom planu kao vodeća ustanova za medicinsku rehabilitaciju u kojoj se primjenjuju savremeni klinički pristupi u okviru medicine zasnovane na dokazima.

Naša je obaveza i zadovoljstvo da budemo na raspolaganju onima koji nas trebaju.


S poštovanjem,
Direktor
Prim. dr Goran Talić, specijalista ortopedije sa traumatologijom

Vijesti

Besplatna spirometrija za građane

12.05.2015.

Povodom Sjetskog dana astme, a u cilju prevencije plućnih bolesti, Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u ponedjeljak, 11. maja 2015. godine, ispred Hotela u Slatini, organizovao je besplatnu spirometriju za sve zainteresovane. Odziv građana je bio jako dobar, 72 pacijenta  bila su u prilici da urade testiranje, a za sva pitanja i savjete na raspolaganju im je bio stručni tim pulmologa iz  Zavoda „ Dr Miroslav Zotović“.

Prema riječima pulmologa dr Snežane Kutlešić Stević, najugroženije grupe za oboljenja pluća su pušači i pacijenti koji su radili u fabrikama gdje su bili izloženi otrovnim česticama, kao i pacijenti koji imaju alergijsku astmu.

“U našim statističkim vodičima stoji da je hronični bronhitis sada četvrta bolest po smrtnosti, zbog čega je neophodno da svi pacijenti, prije svega pušači, naprave barem spirometrijski nalaz i upute se na dalju dijagnostiku”, rekla je Kutlešić – Stević.

Spirometrija predstavlja najznačajni test za ispitivanje plućne, tj disajne funkcije.

Koristi se za mjerenje plućnog volumena i brzine protoka zraka prilikom udaha i izdaha. Spirometrija je izuzetno vrijedna i nezamjenjiva metoda prilikom otkrivanja i procjene stanja osoba s astmom, alergijama i hroničnom opstruktivnom bolesti pluća.

Otvaranje gradilišta novog objekta u Slatini

30.04.2015.

U banjskom kompleksu Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Slatini danas je ozvaničen početak radova na izgradnji objekta paviljonskog tipa sa terapeutskim centrom, čija je vrijednost 16 miliona KM.

Pored brojnih zvanica, otvaranju su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar zdravlja i socijalne zaštite dr Dragan Bogdanić.

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je istakao da Zotović sa stanovišta svojih kapaciteta i potencijala predstavlja uzor kao dobro organizovana javna ustanova koja u oblasti zdravstva bilježi svakim danom sve bolje rezultate.

Direktor Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ prim.dr Goran Talić naglasio je značaj ovakvih ulaganja radi proširenja kapaciteta Zavoda, što će zdravstvenu uslugu učiniti dostupnijom za veći broj pacijenata iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i regiona.

Na odjeljenju u Slatini se unutar programa medicinske rehabilitacije već odavno koriste prirodni ljekoviti faktori – termomineralna voda i peloid koji se sve više koriste i u programima prevencije bolesti, promocije zdravlja i u svrhu razvoja zdravstvenog turizma.

Dan neurološke rehabilitacije

27.04.2015.

U petak, 24.04. u Zavodu “Dr Miroslav Zotović” održan je stručni skup Dan neurološke rehabilitacije, čiji je cilj bio da kolegama neurolozima i fizijatrima prestavimo dio sadašnjeg procesa dijagnostike, liječenja i rehabilitacije neuroloških pacijenata u Zavodu, da razmjenimo iskustva o ranoj, intrahospitalnoj rehabilitaciji i pokušamo olakšati upućivanje i pravovremeni prijem na rehabilitaciju u visokospecijalizovanu ustanovu kao što je Zavod “Dr Zotović”.

Prof.dr Ljubica Konstantinović, sa Klinike za rehabilitaciju “Dr M.Zotović” iz Beograda je predstavila savremene trendove u neurorehabilitaciji, dok su timski rad u Zavodu predstavili svi članovi rehabilitacionog tima, kojeg čine: fizijatar, neurolog, fizioterapeut, radni terapeut, medicinska sestra, logoped, psiholog i socijalni radnik, jer samo potpun i kompetentan tim omogućuje cjelovit pristup pacijentu i porodici.

Zavodu donirana testna invalidska kolica

26.04.2015.

U četvrtak, 23. aprila 2015., Zavodu “Dr Miroslav Zotović” donirana su testna dječija invalidska kolica za djecu sa neurološkim smetnjama. Specijalna kolica, koja izrađuje firma OttoBock, donacija su Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana.

Već duže vrijeme postoji potreba za nabavkom testnih invalidskih kolica koja bi ostala u vlasništvu Zavoda, a što bi omogućilo timu sa Dječijeg odjeljenja da napravi adekvatnu procjenu i propisivanje dječijih invalidskih kolica. Posjedovanje testnih invalidskih kolica omogućiće i roditeljima da uvide šta adekvatna invalidska kolica znače za svakodnevno funckionisanje djece i koliko doprinose kvaliteti životu.

Donacija ovakvih  kolica od velike je važnosti nastojanju stručnog tima Dječijeg odjeljenje da djeci sa neurološkim smetnjama i njihovim roditeljima pruži šansu da koristeći adekvatna kolica djeca, zajedno sa svojim roditeljima i prijateljima mogu biti prisutni u svim sferama društvenog života – od odlaska u grad, kino, na druženje sa prijateljima jer iako su zbog svog funkcionalnog stanja možda doživotno vezani za kolica to ih ne bi trebalo sprečavati da aktivno učestvuju u svim vršnjačkim i aktivnostima.

Direktor Instituta “Dr Simo Milošević” posjetio Odjeljene Zavoda u Slatini

26.04.2015.

U utorak, 21. aprila 2015. godine,  izvršni direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju “Dr Simo Milošević” A.D. Igalo, gospodin Zoran Bošnjak, posjetio je Odjeljenje za rehabilitaciju reumatoloških pacijenata, postoperativnih i posttraumatskih stanja, na lokaciji Slatina.

Direktor Zavoda, Prim. dr Goran Talić, zajedno sa stručnim timom Odjeljenja u Slatini, ugostio je gospodina Bošnjaka i njegove saradnike te ih upoznao sa radom Odjeljenja.

Gosti su mogli da vide smještajne kapacitete, terapijske blokove, mineralna i peloidna kupatila, mini wellness i sve ono po čemu je ovo Odjeljenje specifično i što ga čini posebnim.

Dan otvorenih vrata u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“

16.04.2015.

U srijedu, 15.04.2015. godine, u sklopu Dana otvorenih vrata, u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ održana je prezentacija i razmjenjena su iskustva o tretmanu limfedema. Prezentaciju je održala dr Dragana Bojinović-Rodić, koja ujedno radi doktorat na ovu temu.

Ovom stručnom događaju prisustvovali su ljekari sa klinika UB KC Banjaluka koji učestvuju u liječenju pacijenata sa limfedemom, kao jedne od komplikacija onkološkog liječenja.

Nakon prezentacije, gosti su imali priliku da vide na koji način se provodi limfna drenaža i bandaža pacijenata.

Cilj stručnog događaja bio je jačanje interdisciplinarnog timskog pristupa radi pravovremene dijagnostike i tretmana koji su ključni za postizanje najboljih mogućih rezultata po dobrobit pacijenata sa limfedemom.

Radionica u Školi MUP-a

06.04.2015.

U petak 3.4.2015. fizioterapeuti i radni terapeuti iz Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ su, na poziv Uprave za policijsko obrazovanje, održali edukativnu radionicu studentima Više škole unutrašnjih poslova RS. Stručni tim od 10  fizioterapeuta i radnih terapeuta iz Zavoda, studentima škole unutrašnjih poslova je omogućio da steknu znanja i vještine koje se odnose na prepoznavanje vrsta invaliditeta, postupanje sa  građanima koji imaju invaliditet, manipulisanje ortopedskim pomagalima i drugo.

Ovo nije prvi put da Zavod sarađuje sa Visokom školom MUP-a, slična edukacija je organizovana u Zavodu prije dvije godine, a Zavod je izrazio spremnost da  se odazove i budućim akcijama koje za cilj imaju formiranje usluga koje će biti u službi svih građana.

Stručni skup na URI Soča

01.04.2015.

27-28.3.2015. na URI – Soča u Ljubljani održan je stručni skup pod nazivom Posibilities and dilemas in physical and rehabilitation medicine and comprehensive rehabilitation in Slovenia. U predavanja su bili uključeni svi članovi rehabilitacionog tima, prije svega sa URI- Soča ali i iz drugih ustanova iz Slovenije.

Drugi dan seminara od 9-11 održana je radionica Case management koju je vodio stručnjak iz ove oblasti, Prof dr  Sven-Uno Marnetoft sa Mid Sweden Univrziteta.

Stručnom skupu i radionici su prisustvovali dr Andrej Blagojević, Olivera Pilipović-Spasojević i Lidija Slunjski Tišma.

Prvi EasyTape® terapeut

20.03.2015.

Nakon višegodišnjeg iskustva u korištenju terapeutskih traka, 15.02.2015. godine, Dijana Brborović, glavni fizioterapeut Odjeljenja za rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, postoperativnim i posttraumatskim stanjima, postala je sertifikovani instruktor EasyTape® tehnike.

EasyTape® tehnika je nastala 2005. godine u Švajcarskoj, usavršavanjem i modifikovanjem već postojećih tehnika u oblasti aplikacije terapeutskih traka, a na osnovu istraživačkog rada primjenjenog kliničkog iskustva. Specifičnost ove tehnike ogleda se u primjenjivijoj fizioterapeutskoj procjeni, aplikaciji i  maksimalnom djelovanju terapeutske trake.

EasyTape® sadrži četiri nivoa edukacije: Basic, Basic plus, Limfatičke korekcije i Spiralnu tehniku.

Psiholog Zavoda na listi preporučenih KBT terapeuta u BIH

17.03.2015.

Na osnovu superviziranog psihoterapijskog  rada sa pacijenatima koji se nalaze na rehabilitaciji na Odjeljenju Zavoda u Slatini, Tamara Ivanović, dipl. psiholog,  dospjela je na listu preporučenih KBT terapeuta u BIH (http://www.kbt.ba/registar.htm), kao i na listu svjetske asocijacije kognitivno-bihejvioralnih nauka (https://contextualscience.org/civicrm/profile/view?reset=1&id=90093&gid=17).

Naime, u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav  Zotović” na svakom odjeljenju se njeguje timski pristup u radu sa pacijentima, te su vrlo često uključeni i članovi Službe za psihosocijalnu podršku (socijalni radnik, logoped, somatoped, psiholog). Na reumatološkom odjeljenju (banja Slatina) ljekari su razvili izuzetan senzibilitet za prepoznavanje psihopatoloških manifestacija koje prate postraumatska i postoperativna stanja, kao i oboljenja sa hroničnim bolom. Upućivanje ovakvih pacijenata psihologu dovodi do bolje adaptiranosti na samu bolest kod oboljelih, unapređenja mentalnog zdravlja, te usvajanja novih psihoterapijskih pristupa u svakodnevnim aktivnostima života.

12.03.2015.

Protekle večeri, za pacijenete koji se liječe na Odjeljenju za rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, postoperativnim i posttraumatskim stanjima u Slatini,  Ansambl Zdravka Ćosića održao je koncert povodom  8. marta, Dana žena. Pjesmom, satirom i stihovima posvećenim ženama članovi Ansambla uljepšali su veče  pacijentima koji se nalaze na rehabilitaciji. Tamburaški ansambl Zdravko Ćosić u saradnji sa Zavodom „Dr Miroslav Zotović“ već tradicionalno poklanjaju koncert pacijentima, te na taj način obogaćuju kulturno-zabavne aktivnosti koje Zavod organizuje za pacijente.

Prezentacija pokrivača za rane

12.03.2015.

Juče, 11. marta 2015. godine, u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” prezentovana je najnovija tehnologija u izradi pokrivača i obloga za rane pod nazivom Safetac. Predstavnica kompanije Mölnlycke Health Care Edina Halilović, rekla je da su bol i trauma su često zabilježeni tokom promjene obloge. Glavni uzroci traume i boli je adhezija obloge za ranu, te oštećenja okolne kože uzrokovana agresivnim adhezivima. Safetac je patentirana tehnologija koja minimalizuje bol i traumu. Silikonski sloj koji se nalazi po cijeloj površini obloge „zatvara” rubove rana i na taj način sprečava istjecanje exudata na okolnu kožu i smanjuje maceraciju.

Prezentaciji su prisustvovali ljekari i medicinske setstre Zavoda koji se bave liječenjem različitih vrsta rana, te su izrazili želju za praktičnom primjenom ovih pokrivača kako bi utvrdili njihovu efikasnost.


« Prethodne novosti


Copyright © 2009, Zavod za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju dr Miroslav Zotovic
Prava i uslovi korišćenja | Impressum | Kontakt | Mapa sajta
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
+387 51 348 444 ; kontakt@zotovicbl.com ; www.zotovicbl.com