Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic

Dobro došli na internet prezentaciju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. U 21. vijeku, internet prezentacija je jedan od načina da se približimo svojim korisnicima, pacijentima, saradnicima i partnerima.

Svi zaposleni u Zavodu ispunjavaju misiju Zavoda odnosno teže da kroz proces sveobuhvatne medicinske rehabilitacije omoguće kvalitetniji život i unaprijede zdravlje ljudi.

Naša vizija je da budemo lider na stručnom, naučnom i edukativnom planu kao vodeća ustanova za medicinsku rehabilitaciju u kojoj se primjenjuju savremeni klinički pristupi u okviru medicine zasnovane na dokazima.

Naša je obaveza i zadovoljstvo da budemo na raspolaganju onima koji nas trebaju.


S poštovanjem,
Direktor
Prim. dr Goran Talić, specijalista ortopedije sa traumatologijom

Vijesti

Nastavljena edukacija ortopedskih tehničara

14.10.2016.

U Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u toku je edukacija iz oblasti ortopedske tehnike za zaposlene u Službi za proizvodnju, nabavku i aplikaciju ortopedskih pomagala. Human Study e.V, njemačka organizacija specijalizovana za obrazovanje u oblasti protetike/ortotike, u saradnji sa Zavodom nastavlja školovanje četvrte generacije polaznika, koji po završetku obuke stiču zvanje ortopedskog tehničara ISPO kategorije II. Predavanja i praktičnu nastavu pohađa ukupno 9 polaznika, 4 zaposlena u Zavodu kao i polaznici iz Tuzle, Zenice i Novog Sada. U fokusu praktičnog dijela nastave ovog semestra je izrada ortoza za donje ekstremitete, koja će se odvijati po najvišim svjetskim standardima uz učešće eminentnog profesora iz Libana, u svojstvu predavača i instruktora praktične nasrtave. Po završetku obuke, oni koji uspješno završe program dobiće međunarodno priznate sertifikate.

Obilježavanje Dječije nedjelje u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”

13.10.2016.

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje, predstavnici Auto-moto saveza i Agencije za bezbjednost RS posjetili su Dječije odjeljenje Zavoda i tom prilikom donirali tri medicinska pomagala te obradovali najmlađe pacijente prigodnim poklonima; slikovnicama, bojankama i slatkišima. Mališani su imali priliku da uživaju u predstavi “Mirka” koja je imala za cilj unaprjeđenje saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja djece ranog školskog uzrasta.

Doktorica Dječijeg odjeljnja Dobrinka Dragić pozdravila je ovu akciju istakavši da bismo svi trebali uložiti veliki trud da se olakša život najmlađim pacijentima i da im se omogući socijalizacija i učešće u društvenom životu. Predstava “Mirka”, koju je do sada pogledalo više od 5000 djece, edukativnog je karaktera tako da djeca u najranijem uzrastu imaju priliku da se upoznaju sa pravilima kretanja u saobraćaju. Naime, riječ je o tradicionalnim aktivnostima koje se sprovode u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza radi prevencije broja nastradalih u saobraćaju.

Novi inhalatori u Zavodu

10.10.2016.

Kompanija Tehnis iz Beograda, koja je dugogodišnji partner u razvoju kliničko-informativnog sistema u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“, donirala je medicinsku opremu u vrijednosti od 1000 eura.

Četiri profesionalna inhalatora su donirana Službi pulmološke rehabilitacije čime će se omogućiti veći komfor u rehabilitaciji pacijenata sa hroničnim opstruktivnim bolestima pluća, a i olakšati rad stručnog tima u Zavodu. S obzirom na akutnu potrebu za profesionalnim inahalatorom zbog porasta broja pacijenata koji se uključuju u pulmološku rehabilitaciju, donacija je realizovana u roku od nekoliko dana te u skladu sa latinskom izrekom „Duplo daje ko brzo daje“ donacija je vrjednija od iskazane sume.

Otvoren 6. Kongres fizijatara BiH

07.10.2016.

U četvrtak 6. Oktobra 2016. godine, u Koncertnoj dvorani Banskog dvora upriličena je ceremonija otvaranja 6. Kongresa fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem. Prisutnima se najprije obratila prof. dr Tatjana Bućma, predsjednica Organizacionog odbora kongresa a zatim i prof. dr Gordana Stefanovski, predsjednica Naučnog odbora kongresa. One su izrazile zadovoljstvo zbog učešća velikog broja renominarnih profesora i specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije iz BiH i regiona.

Na kongresu će učesnici imati priliku da dijele najnovija znanja i iskustva i da razmjenjuju ideje sa eminentnim stručnjacima i uglednim međunarodnim predavačima iz različitih naučnih oblasti. Šesti Kongres fizijatara BiH organizovan jezajedničim  snagama Udruženja fizijatara RS i Udruženja fizijatara Federacije BiH, a prim. dr Goran Talić također se obatio prisutnima i proglasio kongres zvanično otvorenim.

Kurs znakovnog jezika za zaposlene u Zavodu

04.10.2016.

Posljednje sedmice septembra u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ počeo je dvonedeljni  Kurs znakovnog jezika za zaposlene. Povodom međunarodne nedjelje gluvih,  Savez gluvih i nagluvih Republike Srpske organizovao je stručni seminar za zaposlene u Zavodu u cilju boljeg razumijevanja pacijenata sa ovom vrstom invaliditeta, njihovih potreba i poteškoća.

Seminaru prisustvuje ukupno 10 polaznika, 5 fizioterapeuta i 5 radnih terapeuta Zavoda, koji će uz posebnu obuku biti osposobljeni za osnovnu komunikaciju sa pacijentima koji imaju oštećenje sluha. Uvođenje ovakvog vida komunikacije zasigurno će pozitivno uticati na kvalitet usluga koje Zavod konstantno unaprijeđuje imajući u vidu potrebu stavljanja pacijenta u centar pažnje rehabilitacionih timova i njegovo maksimalno uključivanje u proces liječenja i rehabilitacije.

Otvoren novi parking u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“

30.09.2016.

Gradonačelnik Banjaluke danas je u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ otvorio novi parking prostor za 152 putnička automobila i 4 autobusa koji će pružiti pacijentima Zavoda više prostora za parkiranje i rješiti problem velike gužve u krugu Zavoda. Izgradnja parkinga je doprinos Grada Banjaluka, a investicija vrijedna 378000 KM pored mjesta za automobile obuhvata i izgradnju oborinske kanalaizacije.

Direktor Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ Prim. dr Goran Talić rekao je da je danas riješen dugogodišnji problem sa parkiranjem u blizioni Zavoda. “Svaki dan u našu ustanovu dolazi oko 1000  pacijenata i stvarale su se ogromne gužve prilikom parkiranja vozila”, pojasnio je dr Talić.

Prije otvaranja parkinga Gradonačelnik je jednom pacijentu Zavoda uručio invalidska kolica – donaciju nabavljenu iz sredstva za donacije ugroženim građanima.

Pored Gradonačelnika Banjaluke, otvaranju parkinga su prisustvovali i gosti među kojima kandidat za Gradonačelnika Banjaluke Igor Radojičić i Srebrenka Golić, ministar za prоstоrnо urеđеnjе, grаđеvinаrstvо i еkоlоgiјu.

Radna/okupaciona terapija u rehabilitaciji kod djece i odraslih

23.09.2016.

23. i 24. septembra u Zavodu za fizikalnu medicinu Dr Miroslav Zotović se održava stručni seminar pod nazivom “Radna/okupaciona terapija u rehabilitaciji djece i odraslih” na kojem su okupljeni članovi  rehabilitacionih timova iz cijele Bosne i Hercegovine.

Seminar je otovorila dr Nataša Tomić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, poželivši prisutnima dobrodošlicu u Zavod, ustanovu koja okuplja i zapošljava najveći broj radnih terapeuta, istakavši da je podrška edukaciji članova rehabilitacionog tima ključna za unaprjeđenje zdravstvenih usluga i zadovoljstvo pacijenata.

Teoretski i praktični dio seminara vode ljekari specijalisti  i radni terapeuti Zavoda „Dr Miroslav Zotović“, a osim njih, svoja predavanja će održati dr sc. Dubravka Šimunović sa Zdravstvenog veleučilišta Zagreb i prof. dr Mirsad Muftić sa Fakulteta zdravstvenih studija Sarajevo.

Seminar se organizuje u sklopu projekta koji implementira HOPE’87 podržanim od pokrajine UPPER AUSTRIA pod nazivom „Izgradnja kapaciteta CBR i CMZ centara u BIH“, a koji ima za cilj unaprjeđenje kvaliteta rehabilitacije osoba sa invaliditetom.

Posjeta delegacije Ministarstva zа prоstоrnо urеđеnjе, grаđеvinаrstvо i еkоlоgiјu Zavodu “Dr Miroslav Zotović” na lokaciji u Slatini

22.09.2016.

Мinistаr  zа prоstоrnо urеđеnjе, grаđеvinаrstvо i еkоlоgiјu Sreberenka Golići i Dekan šumarskog fakulteta Zоrаn Gоvеdаr posjetili su danas u Slatini zaštićeno šumsko područje „Park-šuma – Slatina“  i obišli slatinski smještajno terapijski kompleks u izgradnji.

Izgradnja smeštajno terpaijskog kompleksa u Slatini trenutno je jedna od vodećih aktivnosti u okviru nastojanja Zavod „Dr Miroslav Zotović“ da proširi i unaprijedi kvalitet usluga.
„Izgrаdnjа šеst nоvih оbјеkаtа, оd kојih su čеtiri smјеštајnа, јеdаn tеrаpiјski i јеdаn оbјеkаt nаmiјеnjеn zа ishrаnu pаciјеnаtа, pоvеćаćе smјеštајnе kаpаcitеtе u Slаtini zа 244 nоvа krеvеtа, čimе ćе biti smаnjеnе listе čеkаnjа i оmоgućеnо liјеčеnjе vеćеg brоја pаciјеnаtа iz svih krајеvа Srpskе“, istаkао је  dirеktоr Zаvоdа Prim. dr Gоrаn Таlić.

Šumsko  područje u Slatini nedavnom odlukom Vlade RS dato na upravljanje Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ čime je omogućeno kreiranje palete usluga usmjerenih ka prevenciji i očuvanju zdravlja građana kao i korištenje slatinske šume kao prirodnog resusrsa, pored već prepoznatljivog korištenja ljekovite termo-mineralne vode i prirodnog blata (peloida).

„Оsim znаčаја zа pаciјеntе i lјubitеlје prirоdе, zаštićеnо pоdručје Pаrk- šumа Slаtinа bićе оd kоristi i studеntimа Šumаrskоg fаkultеtа“ – rеkао је dеkаn Zоrаn Gоvеdаr.

Radionica “Terapijsko hranjenje”

16.09.2016.

Radionica Terapijsko hranjenje će se održati u  Zavodu 16. I 17. septembra 2016. godine i pohađaće je 15 polaznika, 13 radnih terapeuta i 2 logopeda.Radionicu vode Dubravko Jurišić, radni terapeut i Diana Korunić, prof. logoped, zaposleni u Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i omladine „Mali dom“ iz Zagreba. Polaznici će po završetku edukacije moći definisati osnovne pojmove u aktivnosti hranjenja, razumjeti uticaj ostalih razvojnih područja na razvoj vještine hranjenja, prepoznati odstupanja oralno-motoričkog razvoj, definisati osnovne parametre procjene hranjenja te postaviti ciljeve u skladu sa rezultatima procjene, razlikovati „tipično“ hranjenje od terapijskog hranjenja i pravilno pozicionirati dijete tokom aktivnosti hranjenja. Zavod mnogo ulaže u kontinuiranu edukaciju medicinskog osoblja radi što kvalitetnijeg i efikasnijeg rada sa pacijentima, a naročito se vodi računa o potrebama najmlađih.

Doprinos Zavoda zajednici kroz radinice za personalne asistente lica sa invaliditetom

08.09.2016.

U četvrtak 8.9.2016. predstavnici Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka održali su radionicu „Zaštitini položaji prilikom transfera i korištenje ortopedskih pomagala“ za personalne asistente zaposlene u Humanitarnoj organizaciji „Partner“.

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ aktivnom saradnjom sa udruženjima korisnika i nevladinim orgaizacijama koji se bave pitanjima lica sa invaliditetom značajno doprinosi razvoju zajednice jednakih mogućnosti.

Fizioterapeuti i radni terapeuti su 2012. godine prošli specijalizovani trening ze trenere i dobili sertifikat Trenera za obuku personalnih asistenata.

Na ovoj radionici fizioterapeut Dragan Gajić i radna terapeutkinja Slobodanka Radukić asistentima koji rade sa osobama sa teškim tjelesnim invaliditetom pokazali su kako da pravilno izvedu siguran transfer korisnika štiteći sebe od povreda, te kako maksimalno iskoristiti prednosti ortopedskih pomagala, posebno invalidskih kolica.

Sudeći prema reakcijama polaznika radionice, usvojene vještine i znanja će biti višestruko korisni i asistentima i korisnicima. Iz Humanitarne organizacije „Partner“ su rekli kako je kvalitetna usluga personalne asistencije jedna od osnovnih pretpostavki kvalitetnig života lica sa invaliditetom

Zavod dr „Miroslav Zotović“ se pridružuje obilježavanju 5. septembra

05.09.2016.

Ove godine, po prvi put, u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju obilježava se Međunarodni dan povreda čimene moždine čime se Zavod pridružio mnogobrojnim ustanovama u svijetu koje na ovaj dan skreću pažnju javnosti na značaj programa prevencije i programa rehabilitacije za osobe sa povredama kičmene moždine.

Međunarodno udruženje za povrede kičmene moždine (ISCoS) donijelo je odluku da se 5. septembar obilježava kao SCI-day – međunarodni dan povreda kičmene moždine (Spinal Cord Injuri Day) sa ciljem podizanja svijesti javnosti o mogućnostima prevencije povreda kičmene moždine kao i potrebe socijalnog uključivanja osoba sa invaliditetom.

Liječenjem i rehabilitacijom pacijenata sa povredama kičmene moždine bavi se Odjeljenje za neurorehabilitaciju Zavoda gdje u liječenju i rehabilitaciji pacijenata učestvuje veliki broj stručnjaka koji čine rehabilitacioni tim čiji su centralni članovi pacijent i članovi njihove porodice.

Više informacija o tome kako se u svijetu obilježava 5. septebmar pogledajte na web stranici http://www.worldsciday.org/.

O saradnji Zavoda sa South Bank Unverzitetom i u časopisu OTNews

01.09.2016.

U avgustovskom broju časopisa OTnews koji izlazi u Velikoj Britaniji objavljen je  članak o zajedničkom projektu Zavoda “Dr Miroslav  Zotović” i South Bank univerziteta iz Londona u sklopu THET projekta. Članak opisuje ciljeve i rezultate saradnja ove dvije institucije na zajedničkom projektu čiji je cilj  razmjena iskustava u obrazovanju I kliničkoj praksi u oblasti radne terapije. U okviru projekta realizovane su studijske posjete fizioterapeuta iz Zavoda kolegama u Londonu, kao i posjeta priznatih stručnjaka iz oblasti radne terapije Banjaluci i Zavodu “Dr Miroslav Zotović”.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” nastavlja praćenje svjetskih trendova u svim oblastima posvećujući značajnu pažnju usavršavanju radnih terapeuta. Saradnja sa South Bank Univerzitetom je samo početna aktivnost u daljem  povezivanju radnih terapeuta Zavoda sa kolegama iz Britanije.


« Prethodne novosti


Copyright © 2009, Zavod za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju dr Miroslav Zotovic
Prava i uslovi korišćenja | Impressum | Kontakt | Mapa sajta
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
+387 51 348 444 ; kontakt@zotovicbl.com ; www.zotovicbl.com