Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic

Dobro došli na internet prezentaciju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. U 21. vijeku, internet prezentacija je jedan od načina da se približimo svojim korisnicima, pacijentima, saradnicima i partnerima.

Svi zaposleni u Zavodu ispunjavaju misiju Zavoda odnosno teže da kroz proces sveobuhvatne medicinske rehabilitacije omoguće kvalitetniji život i unaprijede zdravlje ljudi.

Naša vizija je da budemo lider na stručnom, naučnom i edukativnom planu kao vodeća ustanova za medicinsku rehabilitaciju u kojoj se primjenjuju savremeni klinički pristupi u okviru medicine zasnovane na dokazima.

Naša je obaveza i zadovoljstvo da budemo na raspolaganju onima koji nas trebaju.


S poštovanjem,
Direktor
Prim. dr Goran Talić, specijalista ortopedije sa traumatologijom

Vijesti

Dan otvorenih vrata u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“

16.04.2015.

U srijedu, 15.04.2015. godine, u sklopu Dana otvorenih vrata, u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ održana je prezentacija i razmjenjena su iskustva o tretmanu limfedema. Prezentaciju je održala dr Dragana Bojinović-Rodić, koja ujedno radi doktorat na ovu temu.

Ovom stručnom događaju prisustvovali su ljekari sa klinika UB KC Banjaluka koji učestvuju u liječenju pacijenata sa limfedemom, kao jedne od komplikacija onkološkog liječenja.

Nakon prezentacije, gosti su imali priliku da vide na koji način se provodi limfna drenaža i bandaža pacijenata.

Cilj stručnog događaja bio je jačanje interdisciplinarnog timskog pristupa radi pravovremene dijagnostike i tretmana koji su ključni za postizanje najboljih mogućih rezultata po dobrobit pacijenata sa limfedemom.

Radionica u Školi MUP-a

06.04.2015.

U petak 3.4.2015. fizioterapeuti i radni terapeuti iz Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ su, na poziv Uprave za policijsko obrazovanje, održali edukativnu radionicu studentima Više škole unutrašnjih poslova RS. Stručni tim od 10  fizioterapeuta i radnih terapeuta iz Zavoda, studentima škole unutrašnjih poslova je omogućio da steknu znanja i vještine koje se odnose na prepoznavanje vrsta invaliditeta, postupanje sa  građanima koji imaju invaliditet, manipulisanje ortopedskim pomagalima i drugo.

Ovo nije prvi put da Zavod sarađuje sa Visokom školom MUP-a, slična edukacija je organizovana u Zavodu prije dvije godine, a Zavod je izrazio spremnost da  se odazove i budućim akcijama koje za cilj imaju formiranje usluga koje će biti u službi svih građana.

Stručni skup na URI Soča

01.04.2015.

27-28.3.2015. na URI – Soča u Ljubljani održan je stručni skup pod nazivom Posibilities and dilemas in physical and rehabilitation medicine and comprehensive rehabilitation in Slovenia. U predavanja su bili uključeni svi članovi rehabilitacionog tima, prije svega sa URI- Soča ali i iz drugih ustanova iz Slovenije.

Drugi dan seminara od 9-11 održana je radionica Case management koju je vodio stručnjak iz ove oblasti, Prof dr  Sven-Uno Marnetoft sa Mid Sweden Univrziteta.

Stručnom skupu i radionici su prisustvovali dr Andrej Blagojević, Olivera Pilipović-Spasojević i Lidija Slunjski Tišma.

Prvi EasyTape® terapeut

20.03.2015.

Nakon višegodišnjeg iskustva u korištenju terapeutskih traka, 15.02.2015. godine, Dijana Brborović, glavni fizioterapeut Odjeljenja za rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, postoperativnim i posttraumatskim stanjima, postala je sertifikovani instruktor EasyTape® tehnike.

EasyTape® tehnika je nastala 2005. godine u Švajcarskoj, usavršavanjem i modifikovanjem već postojećih tehnika u oblasti aplikacije terapeutskih traka, a na osnovu istraživačkog rada primjenjenog kliničkog iskustva. Specifičnost ove tehnike ogleda se u primjenjivijoj fizioterapeutskoj procjeni, aplikaciji i  maksimalnom djelovanju terapeutske trake.

EasyTape® sadrži četiri nivoa edukacije: Basic, Basic plus, Limfatičke korekcije i Spiralnu tehniku.

Psiholog Zavoda na listi preporučenih KBT terapeuta u BIH

17.03.2015.

Na osnovu superviziranog psihoterapijskog  rada sa pacijenatima koji se nalaze na rehabilitaciji na Odjeljenju Zavoda u Slatini, Tamara Ivanović, dipl. psiholog,  dospjela je na listu preporučenih KBT terapeuta u BIH (http://www.kbt.ba/registar.htm), kao i na listu svjetske asocijacije kognitivno-bihejvioralnih nauka (https://contextualscience.org/civicrm/profile/view?reset=1&id=90093&gid=17).

Naime, u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav  Zotović” na svakom odjeljenju se njeguje timski pristup u radu sa pacijentima, te su vrlo često uključeni i članovi Službe za psihosocijalnu podršku (socijalni radnik, logoped, somatoped, psiholog). Na reumatološkom odjeljenju (banja Slatina) ljekari su razvili izuzetan senzibilitet za prepoznavanje psihopatoloških manifestacija koje prate postraumatska i postoperativna stanja, kao i oboljenja sa hroničnim bolom. Upućivanje ovakvih pacijenata psihologu dovodi do bolje adaptiranosti na samu bolest kod oboljelih, unapređenja mentalnog zdravlja, te usvajanja novih psihoterapijskih pristupa u svakodnevnim aktivnostima života.

12.03.2015.

Protekle večeri, za pacijenete koji se liječe na Odjeljenju za rehabilitaciju pacijenata sa reumatološkim oboljenjima, postoperativnim i posttraumatskim stanjima u Slatini,  Ansambl Zdravka Ćosića održao je koncert povodom  8. marta, Dana žena. Pjesmom, satirom i stihovima posvećenim ženama članovi Ansambla uljepšali su veče  pacijentima koji se nalaze na rehabilitaciji. Tamburaški ansambl Zdravko Ćosić u saradnji sa Zavodom „Dr Miroslav Zotović“ već tradicionalno poklanjaju koncert pacijentima, te na taj način obogaćuju kulturno-zabavne aktivnosti koje Zavod organizuje za pacijente.

Prezentacija pokrivača za rane

12.03.2015.

Juče, 11. marta 2015. godine, u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” prezentovana je najnovija tehnologija u izradi pokrivača i obloga za rane pod nazivom Safetac. Predstavnica kompanije Mölnlycke Health Care Edina Halilović, rekla je da su bol i trauma su često zabilježeni tokom promjene obloge. Glavni uzroci traume i boli je adhezija obloge za ranu, te oštećenja okolne kože uzrokovana agresivnim adhezivima. Safetac je patentirana tehnologija koja minimalizuje bol i traumu. Silikonski sloj koji se nalazi po cijeloj površini obloge „zatvara” rubove rana i na taj način sprečava istjecanje exudata na okolnu kožu i smanjuje maceraciju.

Prezentaciji su prisustvovali ljekari i medicinske setstre Zavoda koji se bave liječenjem različitih vrsta rana, te su izrazili želju za praktičnom primjenom ovih pokrivača kako bi utvrdili njihovu efikasnost.

Stručni tim psihologa i socijalnih radnika iz Zavoda na IV Kongresu psihologa BiH

09.03.2015.

Stručni tim psihologa i socijalnih radnika iz Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka učestvovao je na IV kongresu psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem koji je održan u Brčkom od 26. do 28. februara 2015.

Organizacija kongresa je dio zajedničkih aktivnosti  društava psihologa Bosne i Hercegovine – Društva psihologa u Federaciji BiH, Društva psihologa Republike Srpske i Društva psihologa Brčko distrikta,  koja za jedan od ciljeva rada imaju stručna okupljanja i edukaciju psihologa, uspostavljanje saradnje sa drugim strukama, u cilju razmjene iskustava i unapređenja znanja. Na IV kongresu su prezentovana 44 usmena saopštenja i 16 poster prezentacija, a stručni tim iz Zavoda se predstavio sa 4 stručna rada.

Stručnjaci Zavoda pohađali kurs dijagnostikovanja i liječenja osteoporoze u Novom Sadu

05.03.2015.

Kurs dijagnostikovanja i liječenja osteoporoze održan je u Novom Sadu od 27. februara do 01. marta 2015. godine. Održana je edukacija bogata znanjem, naučnim dokazima i kliničkim iskustvom. Osmišljena je za iskusne kliničare koji se susreću sa ovom problematikom u svakodnevnoj praksi, a sa željom da poboljšaju vještine u cilju  pružanja što bolje podrške pacijentima i poboljšaju efekat liječenja. Vodeći eksperti iz ove oblasti održali su predavanja kaja su se odnosila na faktore rizika nastanka preloma kosti, dobru interpretaciju DEXA nalaza, kojim se verifikuje stanje mineralne gustine kosti, te informacije o primjeni standarda kvaliteta pri osteodenzitometriji. Brojni predavači iz Evropskih zemalja: Engleska, Njemačka, Rumunija, Turska kao i zemalja iz regiona Srbija i BiH dali su  osnovu za interakciju sa kolegama (endokrinolozi, fizijatri, ortopedi, anatomi) koji imaju slična iskustva. Iz Zavoda „ Dr Miroslav Zotović“ edukaciju su pohađale Mr sc med dr Tatjana Nožica Radulović, Dr Sandra Trivunović i Dr Ljiljana Petrović.

Promocija radne terapije u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”

02.03.2015.

U Zagrebu, 10. i 11. januara 2015. godine održana je radionica Kako prevazići barijere i izazove na kojoj su učestvovali Lidija Slunjski – Tišma i Nikolina Borojević, radni terapeuti Zavoda “Dr Miroslav Zotović”.

Voditelj radionice je bila prof. Caren Jacobs, profesor radne terapije sa Univerziteta u Bostonu. Ciljevi radionice bili su brojni, a najznačajniji među njima su: analiza okupacija i aktivnosti, demonstracija stepenovanja i adaptacija aktivnosti, kako uspješno, stručno prezentovati, osigurati i promovisati radnu terapiju različitim populacijama, kako jasno definisati ergonomiju i ergonomske principe i ulogu radne terapije u ergonomiji.

U četvrtak, 24.02.2015. godine, glavni radni terapeut Zavoda, Lidija Slunjski Tišma, je svojim kolegama  i saradnicima u Zavodu prezentovala ideje ove radionice, a sve u cilju širenja ideje o promociji radne terapije u okruženju.

“Živjeti sa dijabetesom”

02.03.2015.

Na Reumatološkom odjeljenju u Slatini, dva puta mjesečno, održava se edukacija za oboljele od dijabetesa pod nazivom “Živjeti sa dijabetesom”.

U Zavodu, pa tako i na Odjeljenju u Slatini, ova edukacija se provodi od 25. marta 2014. godine. Pacijenti tokom ove edukacije imaju priliku da se,  kroz teoretski i praktičan rad, upoznaju sa načinom života sa dijabetesom. Neke od tema sa kojima se pacijenti upoznaju su: šta su karakteristike oboljena, na koji način se nositi sa saznanjem o oboljenju, o načinu ishrane, značaju fizičke aktivnosti, kratkoročnim i dugoročnim komplikacijama i načinu na koji se mogu spriječiti ili ublažiti.

Predavanja pacijentima drže psiholog i medicinska sestra.

Učešće stručnog tima Zavoda na međunarodnom trening programu

23.02.2015.

Stručni tim doktora-specijalista i dipl. med. sestara iz Zavoda „Dr Miroslav Zotović“  je od 17-21. februara 2015. učestvovao na međunarodnom Treningu trenera za dijabetesno stopalo (3rd Train the Foot Trainer Course). Trening su za učesnike iz jugoistočne Evrope organizovali Međunarodna radna grupa za dijabetesno stopalo (IWGDF), Svjetska fondacija za dijabetes (WDF) i Međunarodna federacija za dijabetes (IDF). Tokom treninga  tim iz Zavoda je imao priliku predstaviti postignuća u sveobuhvatnom tretmanu dijabetesnog stopala u Zavodu „Dr M. Zotović“. Kroz predavanja i radionice koje su vodili međunarodno priznati eksperti obnovljena su klinička znanja  i usvojene praktične vještine iz dijagnostike, liječenja, rehabilitacije i svih nivoa prevencije komplikacija na stopalu kod pacijenata sa dijabetesom.

Drugi dio treninga u Sloveniji se odnosio na implementaciju programa Korak po korak a čiji cilj je formiranje većeg broja edukovanih medicinskih timova za dijagnostiku, tretman i prevenciju komplikacija dijabetesnog stopala na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Pored organizatora i Zavoda,  učešće tima iz  Zavoda na treningu  u Sloveniji  podržala je i kompanija Berlin-Chemie.


« Prethodne novosti


Copyright © 2009, Zavod za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju dr Miroslav Zotovic
Prava i uslovi korišćenja | Impressum | Kontakt | Mapa sajta
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
+387 51 348 444 ; kontakt@zotovicbl.com ; www.zotovicbl.com