Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic

Dobro došli na internet prezentaciju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. U 21. vijeku, internet prezentacija je jedan od načina da se približimo svojim korisnicima, pacijentima, saradnicima i partnerima.

Svi zaposleni u Zavodu ispunjavaju misiju Zavoda odnosno teže da kroz proces sveobuhvatne medicinske rehabilitacije omoguće kvalitetniji život i unaprijede zdravlje ljudi.

Naša vizija je da budemo lider na stručnom, naučnom i edukativnom planu kao vodeća ustanova za medicinsku rehabilitaciju u kojoj se primjenjuju savremeni klinički pristupi u okviru medicine zasnovane na dokazima.

Naša je obaveza i zadovoljstvo da budemo na raspolaganju onima koji nas trebaju.


S poštovanjem,
Direktor
Prim. dr Goran Talić, specijalista ortopedije sa traumatologijom

Vijesti

Novo vozilo i nastavak uspješne saradnje

19.08.2016.

Povodom uspješne dugogodišnje saradnje „Brčko Gas osiguranje“ d.d. i „Marković Invest – R:M.“ d.o.o donirali su Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ putnički automobil  u vrijednosti 35 000 KM. U ime kompanije koja se bavi svim vrstama osiguranja automobila,imovine i lica, ključeve vozila VW Golf 7 uručio je direktor Brčko Gas osiguranja gospodin Cvijetin Softić.

Uspješna saradnja Zavoda i gore navedenih kompanija  stvorila je uzajamno povjerenje i učvrstila partnerstvo, a u budućnosti se nadamo nastavku dobrih odnosa i saradnje.

Donacija Crkvene opštine London

05.08.2016.

Srpska pravoslavna crkvena opština London prikupila je i donirala Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka novčanu donaciju u iznosu od 1600 GBP.

Direktor Zavod „Dr Miroslav Zotović“ Prim. dr Godan Talić je, tim povodom, predstavnicima Crkvene opštine London uručio zahvalnicu  za ovaj gest humanosti. Ovakve donacije nose poruku solidarnosti i prijateljstva među dobrim ljudima i pokazuju da humanosti ne poznaje prostornu udeljenost.

Unaprjeđena edukacija za pripravnike i volontere

02.08.2016.

U Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ 1. i 2. avgusta 2016. organizovana je dvodnevna edukacija za novu grupu pripravnika/volontera fizoterapeuta i medicinskih tehničara.

Ciljevi interne edukacije za novozaposlene su da se novim radnicima оmоgući mеđusоbnо upоznаvаnjе i lаkšе i bržе snаlаžеnjе u pеriоdu priprаvništvа  te da im se detaljnije prеdstаvi istorija Zаvоda kao i njegova pоziciјu u zdrаvstvеnоm sistеmu. Pripravnici su imali priliku da nauče više o neželjenim događajima, načinu unaprjeđenja sigurnosti i unaprjeđenju kvalitata usluga čemu se u Zavod posvećuje velika pažnja. Pored toga obrađivane su teme koje promovišu programe za koje je Zavod referentna ustanova kao što su dijabetesno stopalo, univerzalni dizajn i sl.

Kroz interaktivan program sastavljen od kratkih predavanja i rada u grupama, pripravnike su proveli članovi menadžmenta Zavoda i članovi radnih timova.

Zavod redovno organizuje edukacije za novozaposlene članove rehabilitacionih timova, ali je ovo prva u nizu edukacija po novom, unaprjeđenom programu koji su samo polaznici ocijeniti veoma pozitivno.

Park-šuma Slatina – zaštićeni prirodni resurs

01.08.2016.

Vlаdа Rеpublikе Srpskе je na 84. sjednici dоniјеlа Odluku kojom šumski kоmplеks u nеpоsrеdnој blizini Bаnjе Slаtinе prоglаšаvа zаštićеnim pоdručјеm sа оdrživim kоrišćеnjеm prirоdnih rеsursа pоd nаzivоm Pаrk-šumа „Slаtinа”.

Odlukom Vlade Repubile Srpske kojom je šumsku komplekas u neposrednoj blizini Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ u Slatini  prоglаšen zаštićеnim šumskim područjem biće omogućeno kvalitetnije korištenje još jednog prirodnog dobra za dobrobit pacijenta  Zavoda, ali i svih građana, posebno ljubitelja prirode i rekreativaca.

Zavod planira da oplemeni sadržaj zaštićenog šumskog bogatsva  izgradnjom odgovarajuće infrastrukture (trim staze, klupe i sl.) čime će se omogućiti njeno korištenje za sve one koji žele da borave u prirodi i osjete njene blagodeti ali i razvijanje postojećih i uvođenje novih rehabilitacionih programa kao što su pulmološka i kardiovaskularna rehabilitacija.

U Slatini je u toku izgradnja dodatnih kapaciteta za liječenje i rehabilitaciju pacijenata što će stvoriti uslove da se, uz iskorištavanje prirodnih faktora, prošire programi namjenjeni očuvanju, promociji i unaprjeđenju zdravlja čovjeka.

Posjeta turističkih subjekata Opštine Laktaši

22.07.2016.

Na poziv Opštine Laktaši, Zavod “Dr Miroslav Zotović”  uključio se u projekat “Unapređenje integralne turističke ponude opštine Laktaši” s obzirom da se Odjeljenje u Slatini nalazi na području Opštine Laktaši. Na jednom od sastanaka svi učesnici u projektu su pozvani u radnu posjetu Zavodu i Odjeljenju u Slatini.

U srijedu, 20. jula 2016. godine, predstavnici  Opštine Laktaši, Turističke organizacije, Kaldera Boutique Hotela i Hotela “Vila Viktorija”, kao učesnici navedenog projekta, posjetili su Zavod “Dr Miroslav Zotović” i Odjeljenje u Slatini. Tim povodom imali su priliku da čuju nešto više o nastanku i razvoju Zavoda, da obiđu Službu za proizvodnju, nabavku i aplikaciju orotpedskih pomagala, Centar za hiperbaričnu medicinu te sve kabinete u kojima se provodi dijagnostika.

Na lokaciji u Slatini, pored smještajnih kapaciteta i terapijskih blokova,  imali su priliku da vide peloidna kupatila, bazen sa termomineralnom vodom i wellness centar koji su kod prisutnih ostavili najveći utisak. Takođe, posebno interesovanje je izazvao aparat za izokinetiku (testiranje mišićne jačine, snage i izdržljivosti).

Cilj ove posjete je da se učesnici projekta upoznaju sa uslugama koje Zavod može da pruži potencijalnim turistima/klijentima koje bi projekat mogao da privuče na prostore Opštine Laktaši, ali i kompletne regije.

Prezentacija novih kolica za djecu

18.07.2016.

Na inicijativu stručnog tima Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, firma OTTOBOCK ADRIA d.o.o. iz Sarajeva je osiguranicima Fonda ponudila kvalitetna dječija neurološka kolica ARIEL i kolica posebno prilagođena za djecu RACER EVO. U Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ je 15.07. 2016., održana i prezentacija novih tipova kolica.

Navedena dječija invalidska kolica su dostupna u tri veličine, a uz njih dolazi sva dodatna oprema – abdukcioni klin, podesivi naslon za leđa, bočne i prsne pelote, naslon za glavu, sigurnosni pojas i sl. Prezentaciji kolica  su prisustvovali ljekari,  fizio i radni terapeuti sa Dječijeg odjeljenja te ortopedski tehničari.

Kolica će se na nalog Fonda zdravstvenog osiguranja distribuisati preko Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ jer je za propisivanje i aplikaciju kolica potreban prošireni stručni tim koji u Republici Srpskoj funkcioniše jedino u Zavodu. Sljedeći korak ka boljoj dostupnosti adekvatnih pomagala je uspostavljanje testirnice za invalidska kolica gdje bi se jednom mjestu našla kolica svih vrsta i veličina kako bi prije samog propisivanja pomagala za kretanje i stručni tim i porodica djeteta zajednički mogli procijenti koja kolica najbolje odgovaraju djetetovim razvojnim i drugim potrebama.

Donacija dječijem odjeljenju Zavoda

07.07.2016.

U ponedjeljak, 04. jula 2016. godine, predstavnici Sparkasse bank – filijala Banjaluka, posjetili su dječije odjeljene Zavoda za fzikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ i tom prilikom uručili donaciju u iznosu od 1000,00 KM namjenjenu ovom odjeljenju.

Zavodu, koji stalno radi na unapređenju kvaliteta u pružanju usluga pacijentima, od velikog je značaja ova donacija koja, osim svoje nominalne vrijednosti, ima veliku vrijednost u tome što pokazuje da se u zajednici prepoznaje značaj rada sa djecom sa invaliditetom i njihovog osposobljavanja.

Radni terapeuti Zavoda na Kongresu u Irskoj

05.07.2016.

U periodu od 15. – 19.6.2016. godine u Galway-u, Irska održan je 1. COTEC-ENOTHE kongres kome su prisustvovali  radni terapeuti Zavoda Lidija Slunjski Tišma i Dijana Laštro sa poster prezentacijom “COPM introduction into occupational therapy practice at Institute for physical medicine and rehabilitation Dr M.Zotovic Banjaluka”. Na kongresu se okupilo više od 1000 radnih terapeuta iz 45 zemalja Evrope i svijeta koji rade u oblasti rehabilitacije, obrazovanja, istraživanja i sl. Posebno zadovoljstvo je bilo upoznati jedno od najvećih imena iz oblasti radne terapije, Kanađanku Mary Law.

Sljedeći kongres će se održati u Pragu 14.-18.10.2020.

Zavod „Dr Miroslav Zotović“ priprema planinare za pohod na Kavkaz

23.06.2016.

Da je Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ vrhunska i priznata zdravstvena baza, prepoznali su i članovi Planinarsko-alpinističkog kluba „SUMMIT“ koji su Zavodu ukazali povjerenje da ih pripremi za sljedeći veliki poduhvat.

Planinari se za pohod na najviši vrh Evrope Elbrus (na Kavkazu), na koji kreću 10. jula,  pripremaju u Slatini gdje će im se uraditi izokinetičko testiranje, te jačanje mišića na izokinetičkom sistemu BIODEX 4 PRO.

Član PAK-a Miroslav Trivić je izjavio da, pošto se radi o vrlo ekstremnim uslovima veoma je važno da planinari, u toku trenažnog procesa, prate razvoj kondicije i stanje tijela i da mu je drago da  imaju Zavod koji će da im pomogne u tome.

Kabinet za izokinetiku u Slatini počeo je sa radom 2012. godine. Za rad u Kabinetu su edukovani fizijatri i fizioterapeuti koji provode izokinetičko testiranje i trening.

Prema riječima fizijatra-balneologa dr Dragane Janković, aparat za izokinetiku je izokinetički dinamometar nove generacije, jedinstven u zemlji,  koji istovremeno omogućava dijagnostiku i liječenje. Ovo je vrhunski aparat za mjerenje mišićne sposobnosti (jačine, snage, izdržljivosti) većine mišićnih grupa svake osobe (uzimajući u obzir dob, pol, tjelesnu visinu i težinu, funkcionalne zahtjeve), a rezultati tih mjerenja omogućavaju da se nađeni deficiti planski, stručno i uspješno otklone.

Ono što je posebno značajno za planinare PAK „SUMMIT“ je činjenica da se aparat za izokinetiku preporučuje prvenstveno sportistima (aktivnim i rekreativcima) jer trening određenih mišićnih grupa ima značajnu ulogu u prevenciji povreda. Takođe, kod povreda omogućava maksimalno brz oporavak i raniji povratak sportskim aktivnostima.

NAGRADA ZA NAJBOLJU ZDRAVSTVENU USTANOVU

21.06.2016.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banjaluka dobitnik je prestižne nagrade „Kapetan Miša Anastasijević“ u kategoriji – NAJBOLJA  ZDRAVSTVENA USTANOVA, za izuzetan doprinos razvoju preduzetničkog i društvenog stvaralaštava na području regije Banjaluka, Republike Srpske i BiH. Ovo ugledno priznanje dodijeljeno je  na osnovu sljedećih kriterijuma: poslovnost, tržišna pozicija, konkurentnost, održivi razvoj, društvena i korporativna odgovornost, moralne i etičke vrijednosti. „Medija Invent“ i Univerzitet u Novom Sadu pokrovitelji su svečanosti koja je održana sinoć u Narodnom pozorištu RS u Banjaluci

Na svečanoj dodjeli priznanja organizatori su upriličili promociju projekta „Put ka vrhu“ koji ima za cilj afirmaciju preduzetništva i izgradnju i jačanje prosperiteta te unapređenje prekogranične saradnje.

Svi dobitnici priznanja biće predstavljeni u monografiji „Put ka vrhu“ za Republiku Srpsku, enciklopedijskom izdanju na srpskom i engleskom jeziku.

Novi bolnički kreveti u Zavodu

17.06.2016.

U cilju unaprjeđenja kvaliteta zdravstvene usluge u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ je postavljeno 80 novih bolničkih kreveta, a u narednih nekoliko mjeseci biće zamijenjeni svi dotrajali bolnički kreveti na lokacija Zavoda u Trapistima.

Sredstva za nabavku kreveta su obezbjeđena od strane Fonda zdravstvenog osiguranja RS u svrhu unaprjeđenja usluge za pacijente, a nabavka medicinske opreme i namještaja je jedan od najdirektnijih načina da se doprinese većem zadovoljstvu pacijenta koji se u Zavodu liječe stacionarno.

U Zavodu se velika pažnja posvećuje unaprjeđenju kvaliteta usluge, a o tome govori i činjenica da je j Zavod jedna od sertifikovanih zdravstvenih ustanova što potvrđuje opredjeljenjie za praćenje svjetskih  standarda u pružanju zdravstvene usluge.

Obnavljanje bolničkih kreveta će zdravstvenu uslugu učiniti pristupačnijom za teže pokretne pacijente jer moderni bolnički kreveti omogućavaju pacijentima podešavanje visine, nagiba uzglavlja i pored udobnosti povećavaju njihov nivo samostalnosti što je svakako cilj rehabilitacionog procesa.

Pored toga, novi kreveti će značajno olakšati posao medicinskom osoblju, a posebno će doprinijeti unaprjeđenju sestrinske njege.

Proslava „male” mature u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“

10.06.2016.

Povodom završetka osnovne škole učenika Marinka Kasapovića koji je u toku školovanja boravio u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ upriličena je proslava male mature i oproštajna zabava za Marinka.

Djeca sa poteškoćama u razvoju koja borave u Zavodu uključena su u program nastave u OŠ „Borisav Stanković“, a njihov habiltacioni i rehabilitacioni tretman provodi se u Zavodu.

Marinkovu Zabavu ove godine su uveličali Ministar prosvjete i kulture dr Dane Malešević koji je istakao značaj inkluzije za svu djecu i napore koje Ministarstvo prosvjete i kulture ulaže da ovaj proces da što bolje rezultate.

Svojim prisustvom ali i mnogobrojnim poklonima, malog maturanta i negovu porodicu su obradovali i Načelnice Odjeljenja za društvene djelatnosti Grada Banja Luka gđa. Ljubinka Dragojević i predstavnici mnogih drugih institucija i nevladinih organizacija.


« Prethodne novosti


Copyright © 2009, Zavod za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju dr Miroslav Zotovic
Prava i uslovi korišćenja | Impressum | Kontakt | Mapa sajta
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
+387 51 348 444 ; kontakt@zotovicbl.com ; www.zotovicbl.com