Međunarodni certifikati iz oblasti protetike i ortotike u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”

14/12/2017

U ponedjeljak 11. i utorak 12. decembra 2017. u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ organizovan je završni ispit višegodišnje edukacije koju su pohađali protetičari i ortotičari iz Zavoda.

Davor Gajić i Ognjen Čađo su uspješno položli završni ispit i time steki zvanja Međunarodno cetrifikocanog protetičara-ortotičara (kategorija II) odnosno certifikovanog protetičara (kategorija II).

(more…)

Nikoljdanska priredba – radost za sve u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”

12/12/2017

Tradicionalna dječija priredba povodom praznika Svetog Nikole, održana je danas u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. Djeca koja borave na Dječijem odjeljenju Zavoda, u sklopu svog rehabilitacionog programa, pripremila su priredbu kojom su se zahvalili predstavnicima ministarstava, Grada, institucija i organizacija sa kojima Zavod sarađuje tokom cijele godine i dobija podršku u svom nastojanju da djeci pruži što kvalitetnije uslove liječenja.

(more…)

Četvrti stručni skup pulmologa

07/12/2017

U petak, 08.12.2017. godine, u Socijalno-edukativnom centru (SEC) Banjaluka,  održaće se 4. stručni skup pulmologa u organizaciji Zavoda “Dr Miroslav Zotović”.

Stručni pulmološki skup se održava svake godine kako bi se stručnjacima iz ove oblasti pružila prilika da razmijene iskustva i nova saznanja u oblasti pulmološke rehabilitacije. (more…)

Predstavljanje SWASH ortoze za djecu sa cerebralnom paralizom

06/12/2017

U cilju razmjene znanja i iskustava, Zavod su danas posjetili predstavnici firme OTOS Ortopedska tehnika iz Osijeka dr Đurđica Kesak-Ursić, spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i Domagoj Martiči, ortotičar koji su zaposlenima u Zavodu predstavili SWASH ortozu za djecu sa cerebralnom paralizom. 
SWASH ortoza (standing, walking and sitting hip orthosis) poboljšava šemu hoda kod spastičke parapareze bilo koje etiologije.

Muskuloskeletni ultrazvuk u ortopediji

27/11/2017

Katedra za Hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u  Banja Luci, Udruženje ortopeda RS i Odjeljenje za ortopedsku hirurgiju Zavoda “Dr Miroslav Zotović” organizovali su, od 23. do 25. novembra 2017. godine, kontinuiranu edukaciju pod nazivom “Muskuloskeletni ultrazvuk u ortopediji”. (more…)

Održana radionica “Pomoć osobama sa invaliditetom“

20/11/2017

U petak, 17. novembra 2017.  godine, u Upravi za policijsku obuku održana je radionica “Pomoć osobama sa invaliditetom“ za kadete koju su organizovali i realizovali fizio i radni terapeuti Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović“. Učešće u radionici uzeli su kadeti XIX klase Policijske akademije i studenti Fakulteta bezbjednosnih nauka.

(more…)

Obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa

14/11/2017

Svjetski dan dijabetesa se obilježava 14. novembara, a tema ovogodišnje kampanje je „Žene i dijabetes – naše pravo na zdravu budućnost“. Ovogodišnja kampanja ima za cilj da skrene pažnju na činjenicu da preko 199 miliona žena u svijetu boluje od dijabetesa, pri čemu nemaju pristup odgovarajućim zdravstvenim uslugama.

S obzirom na temu ovogodišnje kampanje, IDF (International Diabetes Federatin) ove godine posebno naglašava neophodnost poboljšanja dostupnosti skrininga, zdravstvene njege i edukacije kako bi se postigli pozitivni zdravstveni ishodi za majku i dijete. (more…)

Međunarodna konferencija iz protetike i ortotike

21/10/2017

U petak i subotu, 20. i 21. oktobra,  održana je Međunarodna konferencija iz protetike i ortotike koju su zajedno organizovali Human Study e.V. i Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, Bosna i Hercegovina, uz podršku Vlade Njemačke (SEQUA GGMBG). (more…)