Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotovic

Dobro došli na internet prezentaciju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“. U 21. vijeku, internet prezentacija je jedan od načina da se približimo svojim korisnicima, pacijentima, saradnicima i partnerima.

Svi zaposleni u Zavodu ispunjavaju misiju Zavoda odnosno teže da kroz proces sveobuhvatne medicinske rehabilitacije omoguće kvalitetniji život i unaprijede zdravlje ljudi.

Naša vizija je da budemo lider na stručnom, naučnom i edukativnom planu kao vodeća ustanova za medicinsku rehabilitaciju u kojoj se primjenjuju savremeni klinički pristupi u okviru medicine zasnovane na dokazima.

Naša je obaveza i zadovoljstvo da budemo na raspolaganju onima koji nas trebaju.


S poštovanjem,
Direktor
Prim. dr Goran Talić, specijalista ortopedije sa traumatologijom

Vijesti

Obilježen svjetski dan dijabetesa

14.11.2014.

Povodom 14. novembra – Svjetskog dana dijabetesa, u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, nizom aktivnosti je obilježen ovaj dan sa ciljem  da pacijentima skrenemo pažnju na to da svojim životnim stilom bitno mogu uticati na prevenciju komplikacije ove bolesti.

Zavod za fizikalnu medicinu tretira veliki broj komplikacija koje se javljaju kao posljedica dijabtesa. Redovno se održava Škola za  oboljele od dijabetesa, a pacijentima su dostupne i informativne brošure Šećerna bolest i njega stopala i Škola za oboljele od šećerne bolesti.

Predstavnici Zavoda su učestvovali na stručnom skupu Dijabetes i kardiovaskularno zdravlje koji, povodom 14. novembra, organizuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS.

Posjeta iz Švedske

29.10.2014.

U utorak, 28.10.2014., Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju posjetio je prof. dr Bengt Lagerkvist, cijenjeni neuropedijatar iz Švedske i  jedan od osnivača odsjeka za socijalni rad na Fakultetu političkih  nauka, Univerziteta u Banjaluci. Razgovarao je sa timom Dječijeg odjeljenja o upotrebi i začaju muzikoterapije u procesu rehabilitacije djece sa onesposobljenjem.

Prof. Lagerkvist pojasnio je da, kroz jednostavne pjesme i napjeve, djeca sa onesposobljenjem bolje razumiju naloge koji se od njih zatraže. Naglasio je da nije poneta u vrsti muzike već u načinu pjevanja, odn. slogovima i tonovima koji se prilagođavaju u odnosu na potrebe pacijenta. U Švedskoj se muzikoterapija koristi u rehabilitaciji pacijenata, ali u svrhu relaksacije, npr. u preoperativnoj pripremi, postoperativnoj rehabilitaciji ili u okviru palijativne njege.

Obilježen Svjetski dan radne terapije – 27. oktobar

28.10.2014.

U ponedjeljak 27.10.2014. u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ stručnim predavanje na temu „Radna terapija“ Svjetski dan radnih terapeuta.

Prema definiciji Svjetske federacije radnih terapeuta radna terapija se definiše kao korisnički orjentisana zdravstvena profesija koja promoviše zdravlje i blagostanje kroz različite okupacije.

“Okupacija” u radnoj terapiji se shvata kao skup aktivnosti i zadataka u svakodnevnom životu kojima pojedinci ili različite kulture  daju ime, strukturu, vrijednost i značenje, a neophodne su za iskustvo, opstanak i zadovoljstvo osobe.

Radni terapeuti rade sa svim starosnim grupama i osobama sa različitim fizičkim i psihosocijalnim mogućnostima.

Primarni cilj radne trapije je da omogući ljudima da uspješno učestvuju u aktivnostima svakodnevnog života.

Istaknuto je da zanimanje radni terapeut postaje sve atraktivnije i globalno sve prisutnije. Statistika Svjetske federacije radnih terapeuta  kaže da u svijetu ima 417.235 radnih terapeuta.

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, zapošljava najveći broj radnih terapeuta u Republici Srpskoj, njih 46.

Dan pulmološke rehabilitacije

28.10.2014.

U Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ u petak, 24.10., održan je stručni skup Dan pulmološke rehabilitacije.

S obzirom na veliki broj pulmoloških  pacijenata, posebno pacijenata sa opstruktivnim bolestima pluća i s obzirom na nedvosmisleni efekat pulmološke rehabilitacije na tok bolesti i kvalitet života tih pacijenata, Zavod je početkom 2014. godine, nakon odobrenja resornog Ministarstva i FZO RS, uveo uslugu PULMOLOŠKE REHABILITACIJE.

Pripremni period za uvođenje pulmološke rehabilitacije je trajao skoro dvije godine, obuhvatio je edukaciju timova i pripremu edukativnih materijala za pacijente, rekonstrukciju prostora  i nabavku opreme.

Cilj stručnog skupa bio je upoznavanje učesnika (pulmologe, fizijatre i fizioterapeute iz CBR centara) sa mogućnostima, indikacijama, kontraindikacijama i samim procesom provođenja pulmološke rehbilitacije. Osim teorijskog dijela značajno mjesto u radu ovog skupa imalo je i praktično provođenje pulmološke rahabiltacije sa težištem na treningterapiji i edukaciji pacijenata.

Poklon koncert za djecu

01.10.2014.

U utorak 30.09.2014. u 14:00 časova u dječijoj igraonici u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“  održan je koncert  učenika Instituta za moderno muzičko obrazovanje „Opus con musica“.

Ovaj koncert je poklon „Opus con musica“ djeci koja borave u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ i djeci oboljeloj od autizma iz Udruženje „Djeca svjetlosti“ i „Tvoja riječ“.

Učenici Instituta “Opus con musica” izvelisu jednočasovni program i kroz muziku djeci sa poteškoćama u razvoju poklonili pažnju i ljubav.

Održan 5. Kongres fizijatara BiH

29.09.2014.

Od 25. – 28.09.2014. u Sarajevu, održan je 5. Kongres fizijatara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem.

Fizijatri Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” na Kongresu su učestvovali sa jednim uvodnim predavanjem, šest usmenih i dvanaest poster prezentacija. Prezentacijama su predstavljenje razne oblasti rehabilitacije kojima se Zavod bavi, od funkcionalne dijagnostike, rehabilitacije djece, rehabilitacije odraslih, balneoloških tema, pulmološke rehabilitacije i rehabilitacije pacijenata sa dijabetesom.

Sljedeći Kongres fizijatara biće održan 2016. godine u Republici Srpskoj.

Seminar u cilju unapređenja kvaliteta rehabilitacije osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

15.09.2014.

U sklopu projekta “Izgradnja kapaciteta centara za rehabilitaciju u zajednici i centara za mentalno zdravlje u BiH“, podržanom od strane Austrijske razvojne agencije (ADA), 13. septembra u hotelu „Kardial“ u ZTC-u „Banja Vrućica“, Teslić uspješno je održan seminar pod nazivom „Postavljanje ciljeva u rehabilitaciji osoba sa invaliditetom i primjena funkcionalnih testova”.
Seminar je održan u saradnji između NGO HOPE’87 i Zavoda za fizikalnu medicinu „Dr Miroslav Zotović“. Seminar koji je okupio više od 40 učesnika iz rehabilitacionih timova centara za rehabilitaciju u zajednici (CBR) u BiH vodili su specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije Dr Dobrinka Dragić i Dr Tatjana Boškić, master fizioterapije Olivera Spasojević-Pilipović, Iva Papić psiholog master kao i Doc Dr Muftić Mirsad.
Seminar je omogućio razmjenu informacija i dobrih praksi – posebno kad je u pitanju saradnja vladinog i nevladinog sektora u oblasti unapređenja kvaliteta rehabilitacije osoba sa invaliditetom u BIH.
Institucionalnu podršku pružilo je Ministarstvo zdravstva FBiH i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Projekcija jednominutnih filmova

30.06.2014.

U petak 30. juna 2014., u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, u okviru projekta „Shvatite nas ozbiljno – govorimo o mogućnostima“ kojeg sprovodi NVO Genesis Project, prikazani su jednominutni filmovi koje su u cjelosti proizvela djeca sa i bez teškoća u razvoju.

U ovom projektu učestvovala su i djeca koja borave i liječe se u Zavodu “Dr Miroslav Zotović”.

Projekciji filmova prisustvovali su predstavnici Američke ambasade u Banjaluci, predstavnici Ombudsmana za djecu RS, kao i porodice djece čiji su filmovi prikazani.

Više o projektu „Shvatite nas ozbiljno – govorimo o mogućnostima“ na sljedećem linku:

http://genesisbl.org/index.php/sr/aktuelnosti/248-filmovima-ukazali-na-mogucnosti

Mala matura u Zavodu

17.06.2014.

U  petak, 30. maja 2014. godine  u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ organizovana je proslava povodom „male“ mature našeg  maturanta  Đorđa Čekića.

Uz mnogo poklona i lijepih želja Đorđa su ispratili njegovi drugari, ljekari, nastavnici i drugi gosti.

Ovim povodom Zavod su posjetili predstavnici Ombudsmana za djecu Republike Srpske, Muzeja RS, OŠ “Borisav Stanković”, Gimnazije, Medicinske škole, predstavnici brojnih nevladinih organizacija  i drugi.

Već tradicionalno, organizaciju mature podržala je i Administrativna služba grada Banja Luka.

Kreativna radionica za djecu

22.05.2014.

Članovi asocijacije za vizuelne umjetnosti Fenix Art iz Banjaluke, organizovali su kreativnu radionicu za mališane koji borave na Dječijem odjeljenju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”.

Ideja je bila da djeca, uz pomoć zaposlenih Zavoda, od mase za modelovanje naprave farmu, odnosno razne domaće životinje, kućice, ogradu, drveće, cvijeće i slično. Mališani su oduševljeno prionuli na rad i uskoro imali svoju malu farmu. Radove malih kreativaca možete pogledati ovdje.


« Prethodne novosti


Copyright © 2009, Zavod za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju dr Miroslav Zotovic
Prava i uslovi korišćenja | Impressum | Kontakt | Mapa sajta
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
+387 51 348 444 ; kontakt@zotovicbl.com ; www.zotovicbl.com