U četvrtak, 19.07.2012. u Zavodu za fizukalnu medicinu i rehabilitaciju u dvije bolesničke sobe, instaliran je Servus sistem za govorno upravljanje. Nabavku i ugradnju Servus sistema za govorno upravljanje  finansiralo jeMinistarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.

Ugradnja ovog sistema će omogućiti otežano pokretnim i nepokretnim pacijentima da pomoću glasa upravljaju  svjetlom, televizorom i telefonom što će povećati njihovu samostalnost u doprinjeti ugodnijem boravaku u bolničkom okruženju tokom rehabilitacije.

Copyright © 2009, Zavod za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju dr Miroslav Zotovic
Prava i uslovi korišćenja | Impressum | Kontakt | Mapa sajta
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
+387 51 348 444 ; kontakt@zotovicbl.com ; www.zotovicbl.com