Banja Slatina

Lična karta odjela
Načelnik
Šef službe
Šef kabineta
Kontakt osobe
Medicinska sestra
Farmaceuti u službi
Ljekari na odjeljenju
Ljekari koji ordiniraju
Copyright © 2009, Zavod za fizikalnu medicinu
i rehabilitaciju dr Miroslav Zotovic
Prava i uslovi korišćenja | Impressum | Kontakt | Mapa sajta
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr Miroslav Zotović
Slatinska 11, 78000 Banja Luka
+387 51 348 444 ; kontakt@zotovicbl.com ; www.zotovicbl.com