NAZIV DATOTEKE TIP VELIČINA DATUM
2-Obavještenje-o-nabavci-robe-617-1-1-545-3-273-19.pdf PDF Document 166.9 KB Dec 18 2019 1:12 PM
2.3-Obavještenje-o-nabavci-617-1-1-531-3-262-19.pdf PDF Document 165.7 KB Dec 3 2019 1:31 PM
2.3-Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača.pdf PDF Document 146.9 KB Dec 17 2019 8:34 AM
3-Ispravka-obavj.-o-nab.-617-1-1-531-8-269-19.pdf PDF Document 149.2 KB Dec 17 2019 10:09 AM
Aneks-1-.pdf PDF Document 199.1 KB Dec 3 2019 1:13 PM
Aneks-2-.pdf PDF Document 321.1 KB Dec 3 2019 1:15 PM
Dubinske-pumpe.pdf PDF Document 667.5 KB Dec 17 2019 8:31 AM
Javni-poziv-.pdf PDF Document 311.3 KB Dec 3 2019 1:16 PM
Javni-poziv-1-1.pdf PDF Document 1.4 MB Dec 17 2019 9:51 AM
Javni-poziv-1-2.pdf PDF Document 1.3 MB Dec 17 2019 9:59 AM
Javni-poziv-za-dostavu-ponuda.pdf PDF Document 321.2 KB Dec 18 2019 1:14 PM
Obavjestenje-o-nabavci-kupovina-robe-implantacioni-materijal.pdf PDF Document 171.5 KB Dec 30 2019 6:40 AM
Odluka-LOT-1-Pulmoloska-rehabilitacija.pdf PDF Document 561.9 KB Dec 25 2019 12:43 PM
Odluka-LOT-2-Pulmoloska-rehabilitacija.pdf PDF Document 703.3 KB Dec 25 2019 12:43 PM
Odluka-LOT-3-Pulmoloska-rehabilitacija.pdf PDF Document 859 KB Dec 25 2019 12:43 PM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-.pdf PDF Document 213.9 KB Dec 19 2019 1:12 PM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-terapijska-oprema.pdf PDF Document 165.3 KB Dec 30 2019 10:08 AM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-usluge-obrazovanja-i-stručnog-usavršavanja-Bobath-kurs.pdf PDF Document 165.6 KB Dec 31 2019 11:03 AM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-zupčasta-pumpa.pdf PDF Document 327.9 KB Dec 30 2019 10:09 AM
Odluka-o-poništenju-pregovaračkog-postupka-dubinske-pumpe.pdf PDF Document 705.2 KB Dec 2 2019 7:12 AM