NAZIV DATOTEKE TIP VELIČINA DATUM
Javni-poziv-na-licitaciju-2-saniteta-VW-i-Peugeot.pdf PDF Document 370.9 KB Jan 20 2020 7:26 AM
Javni-poziv-na-licitaciju-Namještaj-iz-hotela-Slateks.pdf PDF Document 455.2 KB Jan 20 2020 7:27 AM
Obavj.-o-nabavci-617-7-3-20-3-13-20.pdf PDF Document 161.9 KB Jan 23 2020 10:50 AM
Obavještenje-o-nabavci-servis-opreme-Hologic.pdf PDF Document 161.6 KB Jan 3 2020 12:48 PM
Objava.pdf PDF Document 161.3 KB Jan 15 2020 1:08 PM
Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača (2).pdf PDF Document 268.2 KB Jan 17 2020 11:52 AM
Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača-1.pdf PDF Document 183.8 KB Jan 28 2020 6:38 AM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-Osiguranje-imovine-Zavoda.pdf PDF Document 188 KB Jan 10 2020 11:30 AM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-usluge-iz-Aneksa-II-dio-B-seminari-kongresi-kursevi-Cyriax.pdf PDF Document 109.6 KB Jan 31 2020 6:46 AM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-usluge-iz-Aneksa-II-dio-B-seminari-kongresi-kursevi-Maitland.pdf PDF Document 109.8 KB Jan 31 2020 6:47 AM
Odluka-o-izboru-ponuđača-dubinske-pumpe.pdf PDF Document 1.1 MB Jan 3 2020 8:25 AM
Poziv-za-dostavu-ponuda-za-usluge-iz-Aneksa-II-dio-B-ZJN-Usluge-seminara-kongresa-simpozija-kursevi-i-sl..pdf PDF Document 123.1 KB Jan 20 2020 7:26 AM