NAZIV DATOTEKE TIP VELIČINA DATUM
1-Odluka-o-poništenju (2).pdf PDF Document 144.6 KB May 8 2020 9:40 AM
1-Odluka-o-poništenju-1.pdf PDF Document 250.1 KB May 14 2020 8:31 AM
2-Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača-Farmavita.pdf PDF Document 206.4 KB May 14 2020 8:33 AM
2-Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača-Medprom.pdf PDF Document 362.8 KB May 8 2020 9:41 AM
2.2-Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača-Broma-bel.pdf PDF Document 249.1 KB May 14 2020 8:36 AM
2.2-Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača-Medicom.pdf PDF Document 196.5 KB May 8 2020 9:43 AM
2.3-Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača-Ital-group-1.pdf PDF Document 202.6 KB May 14 2020 8:45 AM
2.3-Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača-Ital-group.pdf PDF Document 202.6 KB May 14 2020 8:37 AM
2.3-Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača-Stepmed.pdf PDF Document 443 KB May 8 2020 9:43 AM
2.4-Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača-Derby.pdf PDF Document 216 KB May 8 2020 9:44 AM
2.4-Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača-Semikem.pdf PDF Document 364.8 KB May 14 2020 8:47 AM
2.5-Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača-Inel-BH.pdf PDF Document 191.9 KB May 8 2020 9:45 AM
2.6-Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača-Wellmedic.pdf PDF Document 197.8 KB May 8 2020 9:46 AM
5.2-Ispravka-obavještenja-617-1-1-145-8-116-20.pdf PDF Document 163.8 KB May 7 2020 8:41 AM
Izmjena-Javnog-poziva-.pdf PDF Document 360.4 KB May 28 2020 1:29 PM
Obacještenje-o-nabavci-PIS.pdf PDF Document 161.4 KB May 7 2020 1:39 PM
Obavještenje-o-nabavci-1.pdf PDF Document 167.9 KB May 20 2020 11:53 AM
Obavještenje-o-nabavci-2.pdf PDF Document 160.8 KB May 21 2020 1:35 PM
Obavještenje-o-nabavci-oprema-za-košenje.pdf PDF Document 160.1 KB May 6 2020 1:56 PM
Obavještenje-o-nabavci.pdf PDF Document 173.3 KB May 4 2020 3:08 PM
Obavještenje-o-pokretanju-pregovaračkog-postupka-bez-objave-obavještenja.pdf PDF Document 118.9 KB May 5 2020 9:54 AM
Odluka-advokatske-usluge.pdf PDF Document 188.2 KB May 13 2020 9:29 AM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača (2).pdf PDF Document 1.3 MB May 28 2020 2:24 PM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-usluge-iz-Aneksa-II-dio-B-ZJN-seminari-kongresi-kursevi-Webinar-Covid-19-i-interna-revizija.pdf PDF Document 99.1 KB May 18 2020 1:43 PM
Odluka-o-stavljanju-van-snage-odluke.pdf PDF Document 396.6 KB May 13 2020 11:20 AM
Odluka-oprema-za-pulmološku-rehabilitaciju-lot-1.pdf PDF Document 967 KB May 12 2020 12:23 PM
Odluka-oprema-za-pulmološku-rehabilitaciju-lot-2.pdf PDF Document 964.4 KB May 12 2020 12:24 PM
Odluka-oprema-za-pulmološku-rehabilitaciju-lot-3.pdf PDF Document 1.1 MB May 12 2020 12:25 PM
Poziv-za-dostavljanje-ponuda.pdf PDF Document 351.1 KB May 19 2020 11:29 AM
Одлука-штампани.pdf PDF Document 142.1 KB May 21 2020 1:47 PM