NAZIV DATOTEKE TIP VELIČINA DATUM
1-Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača-Banjalukafarm.pdf PDF Document 251 KB Jun 10 2020 1:41 PM
2-Obavještenje-o-pregovaračkom-postupku.pdf PDF Document 109.4 KB Jun 10 2020 1:43 PM
2-Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača-Stepmed.pdf PDF Document 208.8 KB Jun 10 2020 1:42 PM
3-Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača-Inel-med.pdf PDF Document 239.5 KB Jun 10 2020 1:42 PM
Aneks-2-Obrazac-za-cijenu-ponuda.pdf PDF Document 1.1 MB Jun 18 2020 1:12 PM
Izmjena-Javnog-poziva.pdf PDF Document 368 KB Jun 18 2020 1:12 PM
Obavještenje-o-dodjeli-ugovora.pdf PDF Document 161.3 KB Jun 29 2020 9:16 AM
Obavještenje-o-nabavci-medicinska-oprema-lijekovi-i-proizvodi-za-ličnu-njegu.pdf PDF Document 622.2 KB Jun 18 2020 3:15 PM
Obavještenje-o-pokretanju-pregovaračkog-postupka-bez-objave-obavještenja-materijal-za-tekuće-održavanje.pdf PDF Document 116.4 KB Jun 18 2020 2:45 PM
Odlika-o-poništenju-servis-liftova.pdf PDF Document 1.7 MB Jun 16 2020 1:53 PM
Odluka-o-izboru-najpov.-ponuđača.pdf PDF Document 162.4 KB Jun 9 2020 8:20 AM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-kotizacije-za-seminar.pdf PDF Document 682 KB Jun 10 2020 1:40 PM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-o-nabavci-usluga-najam-i-održavanje-poslovnog-informacionog-sistema.pdf PDF Document 1.1 MB Jun 25 2020 11:56 AM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-seminari-kongresi-simpoziji-kursevi-Forenzika-javnih-nabavki.pdf PDF Document 53 KB Jun 16 2020 12:52 PM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-otvorenom-postupku-nabavke-radova-Investicije-u-Park-šume-u-Slatini.pdf PDF Document 158.4 KB Jun 4 2020 2:59 PM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-otvorenom-postupku-nabavke-roba-aparat-za-anesteziju-sa-integrisanim-gasnim-monitoringom.pdf PDF Document 147.6 KB Jun 4 2020 3:00 PM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-otvorenom-postupku-nabavke-roba-aparat-za-urodinamska-ispitivanja.pdf PDF Document 150.4 KB Jun 4 2020 3:02 PM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-u-otvorenom-postupku-nabavke-roba-nabavka-i-ugradnja-zupčaste-pumpe-za-peloid.pdf PDF Document 140.5 KB Jun 4 2020 3:03 PM
Odluka-o-izboru-najpovoljnijeg-ponuđača-za-usluge-seminara-kongresa-simpozija-kurseva-i-sl-tečaj-KE-MT-1-Donji-ekstremiteti.pdf PDF Document 107.7 KB Jun 17 2020 2:40 PM
Odluka-o-odobravanju-akcijske-ponude-za-korištenje-usluga-iz-Komercijalnog-cjenovnika-Manuelna-masaža.pdf PDF Document 321.5 KB Jun 8 2020 11:46 AM
Odluka-o-odobravanju-akcijske-ponude-za-korištenje-usluga-iz-Komercijalnog-cjenovnika-peloid.pdf PDF Document 331 KB Jun 8 2020 11:47 AM
Odluka-o-poništenju-materijal-za-tekuće-održavanje.pdf PDF Document 650.4 KB Jun 2 2020 12:59 PM
Poziv-za-dostavu-ponuda.pdf PDF Document 406.8 KB Jun 5 2020 2:26 PM