Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Zakažite pregled

Pregled i dijagnostičke pretrage u Internističkom kabinetu potrebno je unaprijed zakazati telefonom ili e-mailom: 
+ 387 51 348 444, lokal 1617 
+ 387 51 316 615 
e-mail: internista@zotovicbl.com 
Prilikom dolaska na pregled donesite relevantne raniji nalaze/snimke


Internista

Pregled specijaliste interne medicine se obavlja u Internističkom kabinetu, a obuhvata uzimanje anamnestičkih podataka, mjerenje krvnog pritiska, EKG, fizikalni pregled pacijenta, eventualno dopunsku dijagnostiku (ultrazvuk, laboratorijsku i rtg dijagnostiku), konsultaciju ljekara drugih specijalnosti, te izdavanje nalaza sa preporukom za dalju terapiju i kontrole. Dostupne su i druge internističke dijagnostičke procedure kao što su Holter EKG i Holter krvnog pritiska.


EKG- Elektrokardiogram (12 kanalni)

Neinvazivna, bezbolna dijagnostička metoda kojom se prati električni rad srca.
Najčešća stanja koja se prepoznaju na EKG-u u mirovanju su: poremećaj srčanog ritma, ishemijska bolest srca, proširenje srca, bolesti perikarda i miokarda i elektrolitini disbalans.


HOLTER EKG (24 časovno snimanje EKG-a)

Holter elektrokardiogram je snimanje električne aktivnosti srca tokom 24 časa uz uobičajene dnevne aktivnosti.

Ova pretraga se preporučuje u slučaju poremećaja srčanog ritma i frekvence, ishemijske bolesti srca, djelovanja antiaritmičke terapije i kriza svijesti.


HOLTER KRVNOG PRITISKA (24 časovno snimanje krvnog pritiska)

Pomoću holtera krvnog pritiska se tokom 24 časa prate vrijednosti krvnog pritiska, tokom dana na 15 minuta, a tokom noći na pola sata. Radi se o bezopasnoj dijagnostičkoj metodi za sigurnu dijagnozu povišenog krvnog pritiska (arterijske hipertenzije).

Prednosti metode su: pouzdani podaci o vrijednosti krvnog pritiska tokom svakodnevnih aktivnosti, otkrivanje prikrivenog povišenog krvnog pritiska, procjena efikasnosti terapije, sumnja na postojanje “hipertenzije bijelog mantila”.

Pregled interniste kao i dodatne dijagnostičke pretrage dostupne su osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja RS, uz uputnicu porodičnog ljekara. Takođe, pregled i pretrage je moguće uraditi i uz lično plaćanje prema Cjenovniku koji možete pronaći ovdje.

Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.