Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Telefonom: +387 51 587 222, lokal 20 006

                      +387 65 072 857


Izokinetičko testiranje

Izokinetička dijagnostika predstavlja jedan od najpreciznijih postupaka za procjenu mišićne jačine i primjenjuje se u svrhu procjene stanja neuromišićnih performansi aktivnih stabilizatora zgloba koji liječimo kod pacijenta,  planiranja ciljanog, individualno prilagođenog kineziterapijskog programa, te evaluacije kratkoročnih i dugoročnih efekata primjenjene terapije.

Izokinetički uređaj nam omogućava da sa maksimalnom preciznošću izmjerimo mišićnu sposobnost (jačina, snaga, rad, izdržljivost) većine mišićnih grupa svake osobe (uzimajući u obzir dob, pol, tjelesnu visinu i težinu, funkcionalne zahtjeve), a rezultati tih mjerenja omogućavaju da detektovane deficite planski, stručno i uspješno otklonimo.

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju ''Dr Miroslav Zotović'' Banja Luka posjeduje izokinetički dinamometar nove generacije BIODEX 4 PRO koji je smješten u Kabinetu za izokinetiku na Odjeljenju VII, na  lokaciji u Slatini.


Izokinetičko testiranje i terapijska primjena

Za optimalno funkcionisanje koštano-mišićnog sistema, te prevenciju povreda i oboljenja sve mišićne grupe moraju biti u odgovarajućem odnosu.  Ukoliko na vrijeme otkrijemo mišićne disbalanse  utoliko ćemo biti u mogućnosti da ih na vrijeme i uzročno riješimo.

Prednosti izokinetičkog mjerenja su:
  • Protokoli mjerenja i terapije su naučno utemeljeni
  • Mogućnost detekcije  problema neuro-mišićne kontrole, te
  • Individualno, planski vođen proces rehabilitacije sa mogućnošću objektivnog praćenja napretka bolesnika.

Putem izokinetičkog sisitema u mogućnosti smo mjeriti i koncentičnu i ekscentričnu snagu mišića pokretača ramenog zgloba, lakta, ručnog zgloba, te kuka, koljena, skočnog zgloba ali i mišića stabilizatora trupa.

Izokinetičko vježbanje podrazumjeva izvođenje vježbi (pokreta) konstantnom brzinom protiv otpora koji se mijenja tokom kontrakcije. 

Vježbanje na izokinetičkom aparatu je sigurno s obzirom da se mehanizam otpora dinamometra isključuje kada pacijent osjeti bol ili nelagodu. Svi parametri za  izvođenje i doziranje terapijskih vježbi (brzina, otpor, amplituda i pravac pokreta) mogu se na aparatu podesiti i to kako za koncentrične tako i za ekscentrične kontrakcije. 

Zahvaljujući adekvatnom softveru pacijent stalno ima povratnu informaciju (biofeedback) o učinku svog rada i mora uzeti aktivno učešće  tokom vježbanja, što ima dvostruki efekat: poboljšava motivaciju pacijenta i daje informacije članovima rehabilitacionog tima o kvalitetu izvođenja vježbe (pokreta).


Kome je namjenjeno izokinetičko testiranje?

  • Svima koji žele testirati svoje mišiće bez obzira da li imaju tegobe vezano za neki zglob ili u cilju prevencije povreda i oboljenja.
  • Primjenjuje se kao nadopuna kineziterapijskom programu i fitnesu u procesu rehabilitacije svih vrsta povreda i oboljenja lokomotornog aparata.
  • Posebno se preporučuje sportistima (aktivnim i rekreativcima) jer omogućava maksimalno moguć brz oporavak, odnosno, što raniji povratak sportskim aktivnostima. 

Ne preporučuje se testiranje djece mlađe od šest godina, a bolesnici sa kardiovaskularnim oboljenjima se ubrajaju u  populaciju sa relativnim rizikom za testiranje.

Tokom izokinetičkog testiranja pacijentu je omogućeno da razvije maksimalnu snagu tokom cijelog obima pokreta uz prilagođavanje otpora na bol ili zamor, zbog čega se prilikom mjerenja ne može pojaviti preopterećenje mišića ili zglobnih struktura. Ovo je posebno važno za rad u okviru medicine sporta ili funkcionalne rehabilitacije sportskih povreda, jer takav  sistem testiranja omogućava mjerenje  bez rizika preopterećenja.

Radi povezanosti izokinetičkog uređaja s računarom u kojem su snimljeni svi podaci o ispitanom pojedincu, izokinetičko testiranje omogućava egzaktno bilježenje promjena pod uticajem kineziterapijskog programa vježbanja u trenutku izvođenja testa te momentalno poređenje rezultata testiranog pojedinca s očekivanom normom.

Usluge izokinetičkog testiranja dostupne su uz odgovarajuću uputnicu (za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja RS) ili uz lično plaćanje prema cjenovniku koji možete pogledati ovdje


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.