Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Telefonom:
+387 51 348 446
+ 387 51 348 449

e-mail: djecije.odjeljenje@zotovicbl.com

Dječiji neurolog

Specijalista dječiji neurolog se bavi neurološkim oboljenjima kod djece, kao što su praćenje i odstupanja u psihomotornom razvoju, cerebralna paraliza, neuromišićne bolesti, metaboličke bolesti sa neurološkim manifestacijama i dr.

Pregled dječijeg neurologa podrazumijeva uzimanje anamnestičkih podataka, detaljan neurološki pregled, po potrebi, preporuku za dalju dijagnostičku obradu, zatim savjetodavni rad i propisivanje medikamentozne terapije.

Dječiji neurolog je dio multidisciplinarnog habilitacionog tima Dječijeg odjeljenja, učestvuje u habilitacionom tretmanu zajedno sa specijalistima fizikalne medicine i rehabilitacije, psihologom, logopedom, socijalnim radnikom, fizioterapeutima, radnim terapeutima.

Pregled dječijeg neurologa se obavlja ambulantno, uz prethodno zakazivanje, ili u toku bolničkog liječenja u Institutu "Dr Miroslav Zotović".

Pregled je moguće obaviti uz uputnicu nadležnog porodičnog ljekara i pedijatra, za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ili uz lično plaćanje, po cjenovniku dostupnom ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.