Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Telefonom: +387 51 348-444 lokal 1792
e-mail: neurorehabilitacija@zotovicbl.com

Multipla skleroza

Multipla skleroza (MS) je hronično, autoimuno oboljenje centralnog nervnog sistema koje se najčešće javlja u mlađoj životnoj dobi. Uzrok još uvijek nije u potpunosti razjašnjen, ali se radi o udruženom djelovanju genetskih i faktora spoljašnje sredine.

Neurorehabilitacija koja se provodi kod pacijenata oboljelih od multiple skleroze uključuje:

  • Kineziterapiju koja je veoma važna za borbu protiv hroničnog umora i poboljšanje pokretljivosti. Vrsta, učestalost i trajanje vježbi zavisi od potreba i ograničenja pacijenta. Kineziterapija uključuje: vježbe balansa i hoda, držanja, snage, fine i grube motorike, koordinacije. Koriste se i specijalizovane tehnike u neurorehabilitaciji: Bobath, PNF.
  • Elektroterapija i magnetoterapiju.
  • Robotski asistiranu terapiju za poboljšanje funkcije gornjih i donjih ekstremiteta (kod pacijenata sa težim promjenama, prema procjeni rehabilitacionog tima)
  • Za redukciju povišenog tonusa primjenjuje se Novafon - aparat za fokalnu vibroterapiju.
  • Radna terapija je neophodna za vraćanje izgubljenih funkcija u aktivnostima svakodnevnog života, a uključuje: aplikaciju ortoza za poboljšanje funkcije te prevenciju kontraktura ruku i nogu. Radni terapeuti će Vam pomoći da postignete maksimalnu sposobnost u aktivnostima svakodnevnog života, kao što su: oblačenje, kupanje, hranjenje, pisanje, priprema hrane, kućanski poslovi i sl.
  • U slučaju potrebe za dijagnozom poremećaja hoda te potrebe za re-edukacijom sheme hoda dostupan je i Kabinet za analizu hoda na Zebris measuring system-u.

Pacijentima se, po potrebi, u saradnji sa kliničkim farmaceutom uključuje i odgovarajuća medikamentozna terapija.

Ako usljed bolesti nastane oštećenje funkcije sfinktera (mišića odgovornih za kontrolu mokrenje i stolicu), pacijenti su podvrgavaju dijagnostičkoj proceduri i tretmanu koji se provode u Kabinetu za urodinamsko ispitivanje.

Pacijenti u Institutu "Dr Miroslav Zotović" mogu biti liječeni bolnički i vanbolnički (kroz dnevnu bolnicu ili ambulantno), o čemu, zajedno sa pacijentom (i njegovom porodicom) odlučuje stručni ljekarski tim.

Liječenje i rehabilitacija pacijenata sa multiplom sklerozom dostupni su uz adekvatnu uputnicu za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ili uz lično plaćanje prema cjenovniku koji možete vidjeti ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.