Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Telefonom: +387 51 348-444
e-mail: kontakt@ms.zotovicbl.org

Klinički farmaceut
Ko su klinički farmaceuti?

Klinički farmaceuti su zdravstveni profesionalci koji se edukuju godinama kako bi postali specijalisti za lijekove.
Oni rade u timu sa doktorima ili neposredno sa pacijentima kako bi osigurali da vam lijekovi što bolje pomognu u liječenju, ali i očuvanju zdravlja.
Klinički farmaceut je prava osoba za vaša pitanja o lijekovima.
Klinički farmaceuti imaju licencu za rad izdatu od strane Farmaceutske komore i članovi su naučnih i strukovnih udruženja.


Kada vam je potreban klinički farmaceut?

Klinički farmaceut će biti na raspolaganju ukoliko vam je potreban stručni savjet o lijekovima koje koristite ili o lijekovima koji su vam tek propisani.
Prije razgovora sa kliničkim farmaceutom neophodno je da vaš doktor odredi koju bolest ili kakve tegobe imate, te da vas uputi na konsultaciju. U nekim slučajevima, pitanja o lijekovima možete postaviti kliničkom farmaceutu i tokom vizite.


U kojim situacijama možete potražiti savjet kliničkog farmaceuta?

Ako imate bilo kakvo pitanje o lijekovima koje koristite za hronična stanja ili bolesti, možete se obratiti kliničkom farmaceutu.
Klinički farmaceut vam može pomoći ukoliko želite promijeniti neke štetne navike ili ako namjeravate korigovati higijensko-dijetetski režim kako biste unaprijedili svoje zdravlje i spriječili nastanak bolesti.
Ako imate neželjene reakcije ili teško podnosite lijekove koje koristite, klinički farmaceut može pomoći u vezi sa vrstom i načinom uzimanja lijekova.
Klinički farmaceut može procijeniti na koji način lijekovi koje koristite međusobno reaguju, te obezbijediti da dobijete najbolje moguće efekte od terapije koja vam je određena.

Jednom godišnje je neophodno da provjerite lijekove koje dugotrajno koristite.
Sa kliničkim farmaceutom možete da provjerite sve vaše lijekove i da porazgovarate o tome kako ti lijekovi djeluju na vas.

Ukoliko je tokom vašeg liječenja u bolnici došlo do promjene ili uvođenja novih lijekova u terapiju, klinički farmaceut vam može pojasniti te izmjene, kako biste bili sigurni da ste dobili optimalnu terapiju.
Konsultacija sa kliničkim farmaceutom će uvijek biti obavljena uz poštovanje diskrecije.
Nakon konsultacije sa kliničkim farmaceutom i dalje imate mogućnost razgovarati sa doktorima o svojoj terapiji.
Klinički farmaceut vam ne može propisati lijekove, ali u saradnji sa doktorom doprinosi izboru najbolje terapijske opcije za vas.
Klinički farmaceut sarađuje i sa farmaceutima koji rade u drugim bolnicama ili apotekama.

Klinički farmaceut vam ne izdaje lijekove. Svoju terapiju ćete dobiti od medicinskih sestara/tehničara na odjeljenju gdje se liječite ili ćete lijekove nabaviti u apoteci.

Konsultacije i intervencije kliničkog farmaceuta dostupne su i uz lično plaćanje prema cjenovniku koji možete pogledati ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.