Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Komplikacije dijabetesa/Dijabetesno stopalo

Zakažite pregled

Telefonom:+387 51 348 502
                    + 387 65 072-553
e-mail: angioloski.odsjek@zotovicbl.com

Informacije za pacijente

Prilikom dolaska na pregled ponesite relevantnu medicinsku dokumentaciju od ranije, ako je imate.

Komplikacije dijabetesa/Dijabetesno stopalo

Rehabilitacija pacijenata koji su razvili dijabetesno stopalo kao komplikaciju dijabetesa jeste primarni fokus timova za rehabailitaciju. 

Simptomi dijabetesnog stopala se najčešće ispoljavaju kao trnjenje, bockanje, bolovi, osjećaj hladnoće ili vreline u prstima stopala ili cijelim stopalima. Pacijenti takođe mogu imati gubitak osjećaja za dodir koji zahvata prste, stopala ili/i potkoljenice (gubitak zaštitnog senzibiliteta).  Nerijetko pacijent ima bolove u potkoljenici (češće jednoj) koji se javljaju tokom kretanja i zbog kojih mora da stane. Bolovi prestaju nakon kraćeg odmora. Takvi bolovi mogu biti posljedica oboljenja arterija nogu, koje se kod oboljelih od dijabetesa javlja ranije i češće. Ovakve smetnje se nazivaju cirkulatorne smetnje . Neki pacijenti mogu imati i jedne i druge simptome.

Pacijent prvo dolazi na pregled kod angiologa  te, nakon obavljenje dijagnostike dobija preporuku za liječenje koje je u skladu sa njegovom kliničkom slikom. Terapijski plan i vid liječenja se kreira za svakog pacijenta posebno, u zavisnosti od kliničke slike.

U terapiji pacijenata sa dijabetesnim stopalom se  primjenjuju:

  • Fizikalna terapija (terapijske vježbe, treadmil traka, vakumkompresivna terapija, karboterapija, galvanske kupke, magnetoterapija, fototerapija, radna terapija).
  • Medikamentozna terapija (uz konsultaciju kliničkog farmaceuta i interniste): antibiotska terapija, terapija za liječenje hroničnog bola, tretman hroničnih rana (vlažni pokrivačima), druga medikamentozna terapija po potrebi.
  • Edukacija pacijenata o ishrani i njezi dijabetesnog stopala (u cilju daljeg sprječavanja komplikacija dijabetesa). Prezumite našu brošuru  o dijabetesu (šećernoj bolesti) i letak  o pravilnoj njezi stopala.
  • Psihosocijalna podrška pacijentima.
  • Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) kada je indikovana i uz prethodni pregled subspecijaliste hiperbarične medicine  u Centru za HBOT  i tretman hroničnih rana.

U Institutu „Dr Miroslav Zotović“ rehabilitacija pacijenata sa komplikacijama dijabetesa se provodi ambulantno, bolnički i kroz dnevnu bolnicu uz zavisnosti od kliničke slike i preferencija/mogućnosti pacijenta.

Rehabilitacija pacijenta sa komplikacijama dijabetesa dostupna je preko uputnice za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske odnosno uz lično plaćanje prema cjenovniku dostupnom ovdje.
 

Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.