Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Telefonom: +387 51 348 444 lokal 1792

                     +387 66 802 425


Informacije za pacijente

Zahtjev za prijem na neurorehabilitaciju na Odjeljenju Neuro B možete podnijeti putem forme koju otvarate klikom ovdje.

Rehabilitacija nakon moždanog udara

Moždani udar je vodeći uzrok trajne i značajne onesposobljenosti u ljudskoj populaciji. Preko 80% pacijenta nakon preživjelog moždanog udara imaju različite stepene oštećenja hoda kao i drugih aspekata samostalnog funkcionisanja.

Institutu „Dr Miroslav Zotović“ u liječenju i rehabilitaciji pacijenata nakon moždanog udara učestvuje veliki broj stručnjaka – ljekar spec. neurolog, fizijatar, medicinske sestre, fizio-terapeuti, radni terapeuti, psiholozi, logopedi, socijalni radnici, somatopedi i majstori ortotičari. Po potrebi se uključuju i doktori specijalisti drugih grana (internisti, ortopedi, endokrinolozi, neuropsihijatri). Pacijenti i članovi njihovih porodica su centralni članovi rehabilitacionog tima.

Multidisciplinarni rehabilitacioni tim predvođen ljekarom specijalistom kreira individual plan rehabilitacije za svakog pacijenta, prilagođen njegovoj dobi, stepenu oštećenja i drugim oboljenjima i stanjima. Cilj rehabilitacije je postići maksimalnu moguću funkcionalnost i samostalnost pacijenta. Program rehabilitacije kreira neurolog ili fizijatar.

Kompleksna rehabilitacija se sprovodi primjenom savremenih kineziterapijskih tehnika među kojima su Bobath, PNF, kinezitejping, manuelne tehnike i drugih specijalizovanih tehnika, a od 2019. godine, nabavkom uređaja za robotski potpomognuti trening hoda (Lokomat), konvencionalna neurorehabilitacija je upotpunjena i osavremenjena robotikom koja je posljednja riječ u neurorehabilitaciji.

Jedini u regionu posjedujemo najsavremeniju i kompletnu robotsku seriju najpoznatijeg svjetskog proizvođača Hocoma (Švajcerska) za naprednu rehabilitaciju moždanog udara i drugih neuroloških oboljenja.

Tokom rehabilitacije radni terapeuti obučavaju članove porodice ili one koji će brinuti o pacijentu kako postupati u kućnim uslovima te pružaju savjete za adaptaciju postojećih životnih prostora pacijenta kako bi se omogućila maksimalna funkcionalnost u svakodnevnim aktivnostima u kući.

Značajnu podršku pacijentu pružaju članovi tima za psihosocijalnu rehabilitaciju koju čine psiholog, logoped i socijalni radnik.

Rehabilitacija nakon moždanog udara se provodi stacionarno ili kroz modalitet dnevne bolnice, a pacijentima je dostupna na preporuku neurologa (nakon bolničkog otpusta) uz uputnicu za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ili uz lično plaćanje po cjenovniku koji je dostupan ovdje.


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.