Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Telefonom: +387 51 348-444 lokal 1691
e-mail: hiperbaricnakomora@zotovicbl.com

Oboljenja koja se tretiraju primjenom HBO

Hiperbarična oksigenoterapija je neinvazivan, bezbolan i siguran terapijski postupak koji se primjenjuje u liječenju svih oboljenja i stanja u kojima je prisutna hipoksija – smanjen nivo kiseonika u krvi.

Institutu „Dr Miroslav Zotović“ hiperbarična oksigenoterapija se provodi u okviru Centra za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana koji raspolaže sa tri jednomjesne i jednom višemjesnom hiperbaričnom komorom.

Višemjesna hiperbarična komora (HAUX Starmed 2500)  može da postigne vrijednost ambijentalnog pritiska u komori od 6.0 ATA, što odgovara ronjenju na dubini od  50 metara ispod nivoa mora. 

Bolesti i stanja koja se liječe metodom hiperbarične oksigenacije su:

Ubrzanje zacjeljivanja rana  

Vazdušna embolija (akutna)

Trovanje ugljen-monoksidom

Kraš povrede, kompartment sindromi i druge akutne traumatske ishemije

Dekompresivna bolest

Akutne anemije zbog gubitka krvi

Gasna gangrena (klostridijalna)

Infekcije sa nekrozom mekih tkiva

Osteomijelitis (refraktorni)

Radijacione nekroze: osteoradionekroza i radijaciona nekroza mekih tkiva, karijes nakon radijacije mandibule, radijacioni enteritis, proktitis, cistitis, mijelitis.

Ugroženi kožni transplantati i režnjevi

Termalne opekotine (više od 20% opečene površine II stepen i više)

Akutni gubitak sluha

Apscesi mozga

Avaskularna nekroza glave butne kosti.

Tim supspecijalista baromedicine i angiologije propisuje HBOT na osnovu procjene indikacija (primjenjivosti ove vrste terpaije u liječenju određenog oboljenja) i kontraindikacija (postojanja faktora zbog kojeg provođenje terpije ne bi bilo bezbjedno ili moguće) kod svakog individualnog pacijenta .

Terapija traje 60 minuta i odvija se tako što pacijent uđe u hiperbaričnu komoru u kojoj, u uslovima povećanog pritiska (najčešće na vrijednostima pritiska od 2.0 - 2.5 ATA) udiše čist kiseonik. Udisanje kiseonika na takav način pomaže da se poveća koncentracija kiseonika u krvi pacijenata i da on lakše dospije u tkiva kojima je potreban oporavak.

Sve vrijeme trajanja hiperbarične oksigenacije pacijenti su pod nadzorom medicinskih radnika.

Terapija u hiperbaričnim komorama, odnosno hiperbarična oksigenoterapija u Institutu „Dr Miroslav Zotović“ se provodi i bolnički i vanbolnički. 

Za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, HBOT je dostupna uz odgovarajuću uputnicu, a omogućeno je i lično plaćanje prema cjenovniku dostupnom ovdje.  


Centar za hiperbaričnu medicinu i tretman hroničnih rana Instituta „Dr Miroslav Zotović“ je član međunarodnih  asocijacija i mreža koji se bave ovom vrstom terapije kiseonikom. Kroz saradnju sa vodećim centrima za hiperbaričnu medicinu osiguravamo stalno praćenje noviteta i dostignuća u ovoj vrsti terapije. 

Za više informacija, donosimo pregled međunarodnih asocijacija za hiperparičnu i podvodnu medicinu, koji možete pogledati ovdje.  


Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.