Telefon: +387 51 348 444   |   Email: kontakt@ms.zotovicbl.org

Kontaktirajte nas

Telefonom:+387 51 348-444
e-mail: kontakt@ms.zotovicbl.org


Farmaceutski tim


Farmaceutski tim čine četiri magistra farmacije i tri farmaceutska tehničara koji brinu o tome da naši pacijenti dobiju (sve) potrebne lijekove i medicinska sredstva. Magistri farmacije posvećeno rade na implementaciji i unapređenju farmaceutske zdravstvene zaštite u Zavodu. Kao članovi multidisciplinarnih timova i stručnih komisija farmaceuti doprinose izboru bezbjedne, efikasne i racionalne farmakoterapije.Savršen spoj tradicije, savremene medicine i ljekovite prirode u službi unapređenja i očuvanja zdravlja.